ЄВІ-2024: права учасників не будуть порушені

У зв’язку з виявленням технічних помилок в окремих тестах загальної навчальної компетентності (ТЗНК) надаємо роз’яснення для зацікавлених учасників.

Із 24 червня триває основна сесія вступних випробувань на магістерські програми або в аспірантуру. Цьогоріч усі, хто планує вступати до магістратури або аспірантури, мають обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). З огляду на це для участі в ЄВІ-2024 було зареєстровано понад 245 тисяч вступників, що істотно більше порівняно з попередніми роками: наприклад, у 2023 році на ЄВІ було зареєстровано всього дещо більш ніж 91 тисячу вступників.

Аномальне збільшення у 2024 році кількості учасників ЄВІ спричинило необхідність розроблення фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти значно більшої, ніж було попередньо заплановано, кількості тестових форм, а саме тестів з іноземної мови та тестів загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Розроблення як тестів з іноземної мови, так і ТЗНК є тривалим і технологічно складним багатокроковим процесом. Попри надзвичайні умови, фахівцям УЦОЯО вдалося підготувати необхідну кількість якісних тестових форм, однак усе ж не вдалося уникнути деяких прикрих технічних помилок, що виникли на етапі верстання ТЗНК у середовищі онлайнового тестувальника.

Зважаючи на численні звернення учасників, надаємо пояснення щодо цих випадків і рішень, що прийняті на підставі аналізу ситуацій, що виникли.

Передусім нагадаємо основне про ТЗНК як частину ЄВІ. Зміст тестових форм ТЗНК визначено Програмою тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Усі тестові форми у 2024 році розроблено згідно із загальними характеристиками, якими передбачено, що ТЗНК містить два компоненти: вербально-комунікативний (12 завдань) і логіко-аналітичний (15 завдань). Завдання 1-4 (10 підзавдань) вербально-комунікативного компонента є завданнями на заповнення пропусків у мікротекстах, а завдання 5-12 вербально-комунікативного компонента та завдання 13-27 логіко-аналітичного – на вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих. Незалежно від типу завдання кожне з них має одну правильну відповідь.

Усі завдання в ТЗНК стосуються певного стимульного матеріалу (мікротекстів або двох текстів у вербально-комунікативному компоненті та мікротекстів і ситуацій – у логіко-аналітичному). Водночас усі завдання, що стосуються того самого стимульного матеріалу, є атомарними, тобто відповідь на одне завдання (правильна чи неправильна) не впливає на правильність / неправильність виконання іншого завдання. Останню заувагу варто тримати в полі уваги, ознайомлюючись із подальшими поясненнями щодо двох випадків, де в ТЗНК виявлено технічні помилки.

Спочатку наводимо стимульні матеріали (ситуації) та завдання, щодо яких є певні застереження, а надалі пропонуємо пояснення.

Пояснення

Опис помилки

Під час верстання стимульного матеріалу (опису ситуації 2) було допущено помилку в табличних даних: у рядку «Михайло» в колонці «Час обслуговування клієнтів у пункті оренди, хвилини» було вказано число 9 замість необхідного 3.

Завдання 22

Унаслідок помилки в стимульному матеріалі в завданні 22, що стосувалося цього матеріалу й спиралося на табличні дані в ньому, серед запропонованих варіантів відповідей не виявилося правильної відповіді.

На схемі нижче представлено порядок і час обслуговування чотирьох друзів (де М – Михайло, І – Іван, К – Катерина, С – Софія) відповідно до умов і табличних даних, які учасники бачили в середовищі тестування.


Відповідно правильною відповіддю на завдання 22 є 34  хвилини, однак такого варіанта відповіді серед запропонованих не було.

Завдання 23

Якщо говорити про завдання 23, то попередньо важливо наголосити на таких двох позиціях. По-перше, попри те, що в описі ситуації в табличних даних було допущено помилку, у самому завданні було запропоновано варіант відповіді, який задовольняв змінену умову, тобто серед варіантів відповіді була правильна. По-друге, для виконання цього завдання дані, отримані під час розв’язання завдання 22, не є необхідними, адже, як було зазначено вище, усі завдання в ТЗНК є атомарними.

Виконуючи завдання 23, потрібно було для заданого порядку черги порівняти два варіанти обслуговування: за умови 1 або 2 працівників в пункті оренди квадроциклів.

І варіант: у пункті оренди 1 працівник:


ІІ варіант: у пункті оренди 2 працівники:


Таким чином, правильною відповіддю на це завдання є «зменшиться на 2 хвилини».

Завдання 24

Хоча завдання 24 до ситуації 2 вище не подано, принагідно зауважимо, що технічна помилка в стимульному матеріалі не могла вплинути на вибір правильної відповіді на це завдання.

Пояснення

Опис помилки

У стимульному матеріалі (ситуація 3), до якого в ТЗНК було запропоновано завдання 25-27, помилок не було. Натомість одрук трапився в числових значеннях, які було запропоновано як варіанти відповідей у завданні 25: замість необхідного значення 87,3 було подано значення 78,6.

Завдання 25

Як видно з графіка в стимульному матеріалі, урожай зернових і зернобобових культур у 2022 р. зменшився на 37 % порівняно з 2021 р. Тобто 55 млн т становлять 100%-37%=63% від урожаю 2021 р. Отже, урожай у 2021 р. становив  (55⋅100)/63=87,3 млн т.

Завдання 26 і 27

Розв’язання завдань 26 і 27 не залежить від відповіді на завдання 25.

З огляду на виявлені помилки та з метою забезпечення дотримання прав вступників апеляційною комісією УЦОЯО будуть прийняті обґрунтовані рішення щодо завдань 22 і 23, що стосуються ситуації 2, та завдання 25, що стосується ситуації 3, і змінено результати тих учасників, які в межах ЄВІ виконували відповідні завдання.

Ми перепрошуємо за утруднення, спричинені згаданими вище помилками в тестових формах ЄВІ, та сподіваємося, що, попри ці недоліки, кожен учасник отримає за підсумками вступного випробування заслужений результат.

Подiлитися новиною: