Процедура оформлення запитів

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання публічної інформації може подаватися запитувачем до Українського центру оцінювання якості освіти в будь-який із вказаних способів: усно, письмово, телефоном, факсом чи листом на електронну пошту.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • спосіб отримання інформації;
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації.

Додатково: Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Поштова адреса Українського центру оцінювання якості освіти: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 04053

Телефон: (044) 486-09-62

Адреса електронної пошти: zno_info@testportal.gov.ua