Батькам / Вчителям

Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» (ЗЗМЯПО) є унікальним для України освітнім дослідженням. Дані, отримані за його підсумками, можуть стати в пригоді багатьом учасникам освітнього процесу. Так, отримана інформація може бути корисною для:

  • Міністерства освіти і науки України з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень на рівні держави;
  • адміністрацій закладів загальної середньої освіти з метою підвищення якості освітньої діяльності відповідних закладів;
  • учителів початкових класів із метою вдосконалення практик викладання читання й математики;
  • батьків, діти яких здобувають освіту на початковому рівні освіти, з метою виваженого контролю якості освітніх послуг, які надає початкова школа їхнім дітям.

Станом на 2022 рік було проаналізовано та узагальнено результати вже двох циклів ЗЗМЯПО – 2018 та 2021 років. Результати першого циклу представлено у Звіті, що складається з 5-ти частин, кожна з яких присвячена детальному висвітленню однієї з тем (технологія моніторингу, результати із читання, результати із математики, освітній контекст тощо). Результати другого циклу ЗЗМЯПО узагальнено у двох частинах Звіту «Що знають і вміють випускники початкової школи та як змінилася ситуація за три роки» та «Передумови й результати навчання».

Частина І Звіту ЗЗМЯПО-2021 зосереджена на вивченні стану сформованості в учнів читацької та математичної компетентностей і тенденцій в навчальних досягненнях четвертокласників, що означилася за три роки (між 2018 та 2021 роками). Натомість Частина ІІ присвячена аналізу впливу різноманітних чинників (соціальних, економічних, психологічних, педагогічних тощо) на результати тестувань учнів.

У цих матеріалах учитель початкових класів, зацікавлений у всебічному розвитку своїх учнів, зокрема у формуванні їхньої читацької та математичної компетентностей як центральних на цьому етапі навчання й надзвичайно важливих для опанування освітніх програм на наступних рівнях освіти, може знайти актуальну для себе інформацію щодо сучасних поглядів на читацьку та математичну компетентності, методи їх формування, факторів, що впливають на успішність учнів у формуванні відповідних компетентностей. Крім того, у пригоді вчителю можуть бути матеріали, використані в межах моніторингу, а саме, анкети учня / учениці та учителя, зразки тестових зошитів із читання й математики та матеріали з оцінювання (кодування) відповідей на тестові завдання на надання відкритої відповіді. Оприлюднені тестові форми можуть, наприклад, бути використані вчителями для проведення діагностування у своєму класі з метою виявлення проблемних для учнів аспектів у галузі читання й математики.

У свою чергу батьків учнів початкових класів може зацікавити інформація про фактори, які впливають на успішність учнів початкової школи, що допоможе вживати необхідних заходів для поліпшення освітнього контексту, а отже, і для підвищення рівня сформованості основних компетентностей дітей на виході з початкової школи.