Батькам / Вчителям

У 2016 р. в Україні за ініціативою Міністерства освіти і науки України було започатковане загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи», заплановане в перспективі щонайменше на чотири дворічні цикли (до 2024 р.)

Упродовж 2017–2018 р. було проведено перший цикл цього моніторингового дослідження (далі – моніторингове дослідження 2018 р.). Участь в основному етапі моніторингового дослідження, що проходив у квітні–травні 2018 р., узяли майже 10 000 учнів 4-х класів та 286 учителів закладів загальної середньої освіти з усіх регіонів держави, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

За підсумками моніторингового дослідження 2018 р. було зібрано й проаналізовано значний обсяг інформації, яка може бути корисною не лише для Міністерства освіти і науки України з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень на рівні держави, а й для адміністрацій закладів загальної середньої освіти з метою підвищення якості освітньої діяльності відповідних закладів, учителів початкових класів з метою вдосконалення практик викладання читання й математики і безперечно, батьків, учні яких здобувають освіту на початковому рівні освіти, з метою виваженого контролю якості освітніх послуг, які надає початкова школа їхнім дітям.

Основна аналітична, статистична, психометрична інформація за підсумками моніторингового дослідження 2018 р. репрезентована у Звіті про результати першого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти».

У цьому Звіті учитель початкових класів, зацікавлений у всебічному розвитку своїх учнів, зокрема у формуванні їхньої читацької та математичної компетентностей як центральних на цьому етапі навчання й надзвичайно важливих для опанування освітніх програм на наступних рівнях освіти, може знайти актуальну для себе інформацію щодо сучасних поглядів на читацьку та математичну компетентності, методи їх формування, факторів, що впливають на успішність учнів у формуванні відповідних компетентностей. Крім того, у пригоді вчителю можуть бути матеріали, використані під час моніторингового дослідження 2018 р., а саме, анкети учня/учениці та учителя, зразки тестових зошитів із читання й математики та матеріали з оцінювання (кодування) відповідей на тестові завдання на надання відповіді. Оприлюднені тести можуть, наприклад, бути використані вчителями для проведення тестувань у своєму класі з метою виявлення проблемних для учнів аспектів у галузі читання й математики.

У свою чергу батьків учнів початкових класів може зацікавити інформація про фактори, які впливають на успішність учнів початкової школи, що допоможе вживати необхідних заходів для поліпшення освітнього контексту, а отже, і для підвищення рівня сформованості основних компетентностей дітей на виході з початкової школи.

З огляду на значні обсяги інформації за підсумками моніторингового дослідження 2018 р. оприлюднення матеріалів Звіту відбуватиметься поступово – за частинами, відповідно до графіка, наведеного нижче.

Кожна частина Звіту репрезентує той чи той фрагмент аналітичної інформації та даних, на основі яких проводився аналіз. Ці частини будуть оприлюднюватися в рубриці «Звіти й дані». З метою полегшення користуванням частинами Звіту кожна з них містить систему орієнтування читачів.