Запитання-відповіді

Яка основна мета дослідження?
Метою Програми міжнародного оцінювання учнів є визначення тенденцій у результатах освітніх програм різних країн; чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі.
Чому PISA — унікальне дослідження?
PISA — дослідження світового масштабу. Сьогодні в ньому беруть участь понад 70 країн. Програму проводять що три роки, щоб можна було відстежити прогрес у досягненні навчальних результатів.
PISA є єдиним міжнародним дослідженням якості освіти для оцінки знань і вмінь 15-річних підлітків.
PISA унікальна з огляду на те, як у її рамках досліджують питання про навчальні досягнення. У Програмі передбачено вивчення сформованості учнівських компетентностей, але водночас вона не зосереджена на програмовому матеріалі.
PISA аналізує сформованість здатності учнів застосовувати знання й уміння в ключових предметних областях, а також аналізувати й міркувати.
У Програмі, крім іншого, передбачено вивчення мотивів навчання.
Звіти PISA дозволяють приймати політичні рішення в галузі освіти, вивчати досвід передових шкіл, визначати те, наскільки школи здатні підготувати підлітків до життя в суспільстві.
Чи можна точно визначити місце, яке за результатами дослідження країна посіла у загальному рейтингу?
Ні. Кожна країна посідає місце в рейтингових списках за результатами Програми в окремих когнітивних галузях (читання, математика, природничі науки). Оскільки у ній беруть участь не всі підлітки країни, а лише їх часткова вибірка, то за результатами Програми не можна достеменно визначити місце країни в рейтингу.
Що таке «провідна галузь дослідження»?
У кожному циклі дослідження обирають провідну галузь (математику, читання або природничі науки). Це дозволяє детальніше вивчити питання про навчальні досягнення учнів у ній. У циклі 2018 року провідною галуззю дослідження є читання.
Що таке цикл PISA? Які галузі були провідними в різних циклах PISA й коли?
Циклом PISA називають трирічний період між основними етапами дослідження. Кожний цикл містить у назві вказівку на рік, коли проходить основний етап. Уже відбулося шість циклів дослідження, а саме: PISA-2000, 2003, 2006, 2009, 2012 і 2015.
Усі три галузі PISA (читання, математика, природничо-наукові дисципліни) досліджують у кожному циклі, однак для провідної галузі циклу розробляють нові завдання, а до анкет включають запитання, що стосуються відповідної провідної галузі.
У циклах 2000 і 2009 років провідною галуззю було читання.
У циклах 2003, 2012 років — математика.
У циклах 2006, 2015 років — природничо-математичні дисципліни.
У циклі 2018 року провідною галуззю знову обрано читання.
Як обирають школи для дослідження?
Країна подає списки усіх навчальних закладів, у яких навчаються 15-річні підлітки, зазначаючи їх характеристики (регіон, мова навчання, тип школи тощо). Після цього партнер Програми компанія Westat обирає школи таким чином, щоб вибірка була репрезентативною — повною мірою представляла всі типи навчальних закладів країни.
Чи отримують учасники тестові бали?
Учасникам не оголошують їхніх результатів. Тестові бали, які вони набирають, розміщують на шкалі від 200 до 800 із середнім відхиленням 500 і середньоквадратичним — 100.
Учасники з більшості країн набирають певну кількість балів в інтервалі від 400 до 600.
Коли буде оприлюднено результати дослідження 2018 року?
Результати PISA-2018 буде оприлюднено у грудні 2019 року.