Запитання-відповіді

З якою метою проводять дослідження?
Моніторинг дасть змогу зафіксувати стан навчальних досягнень випускників початкової школи напередодні впровадження нового стандарту для початкової школи, а також відслідковувати зміни, що відбуватимуться в результаті запровадження нового стандарту й нових підходів до навчання, починаючи з 2018 року. Передбачено, що аналогічні моніторингові дослідження пройдуть у 2018, 2020, 2022 та 2024 роках. Це допоможе оцінити перебіг освітньої реформи і за потреби скоригувати її.
Оцінювання окремих закладів загальної середньої освіти, які брали участь в апробації, а також в основному етапі моніторингового дослідження 2018 року, не проводитимуть. Методологія дає можливість зробити лише загальне оцінювання початкової освіти України, визначити ключові проблеми й сформувати пропозиції для ухвалення управлінських рішень.

Які завдання отримають учні?
Завдання для моніторингу сформованості читацької та математичної компетентностей відповідають чинним навчальним програмам для початкової школи, а також ураховують ключові новації у змісті загальної середньої освіти, пропоновані концепцією Нової української школи.
Їх розробляють фахівці, члени робочої групи при Міністерстві освіти і науки України. Виконання завдань з читання передбачає ознайомлення учнів з невеликим за обсягом текстом. У тестових зошитах буде представлено різні за форматом і змістом тексти, зокрема уривки з прозових творів, інформаційні або пізнавальні тексти. Серед завдань до них будуть такі: пошук інформації, її аналіз й інтерпретація, надання відповіді на запитання до тексту, здійснення очевидних висновків за його змістом. Учасники отримають буклети з текстом й окремі зошити із завданнями до нього, де вони фіксуватимуть свої відповіді.
Завдання з математики спрямовані на перевірку знань і вмінь учнів розв’язувати задачі з таких розділів математики, як «Числа і вирази», «Геометричні фігури», «Величини і їх вимірювання», «Представлення даних». Кожен учасник моніторингового дослідження працюватиме з робочим зошитом, у якому фіксуватиме відповіді на завдання.
Анкета для учня й анкета для вчителя — навіщо це потрібно?
Окрім оцінювання стану сформованості читацької та математичної компетентностей четвертокласників, метою моніторингу також є визначення чинників, що впливають на результати навчання учнів. У більшості міжнародних досліджень цьому аспектові надано велике значення, адже завдяки йому можна виявити причини значних відмінностей у рівнях навчальних досягнень учнів і, як наслідок, мінімізувати їх. Фахівці робочої групи розробили спеціальні анкети для учнів та вчителів. Інформація, отримана з анкет, дасть експертам змогу з’ясувати міру впливу на рівні навчальних досягнень учнів різних чинників, як-от: соціально-економічний стан родини, освіта батьків, відвідування дитиною дошкільного навчального закладу, практика читання дитиною у школі та вдома, форми і методи роботи вчителів, особливості виконання учнями домашніх завдань з математики й читання.
Коли можна буде ознайомитися з результатами моніторингового дослідження, проведеного 2018 року?
Узагальнені результати дослідження буде оприлюднено у грудні 2018 року.