Графік основної сесії 2022
ТЗНК (ЄФВВ) 20 червня
ЄВІ22 червня

Предметні тести ЄФВВ:

економіка та
міжнародна економіка
24 червня
право та
міжнародне право
24 червня
облік та фінанси29 червня
політологія та
міжнародні відносини
29 червня
психологія та
соціологія
29 червня
управління та
адміністрування
01 липня
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що означають абревіатури ЄФВВ та ЄВІ?
ЄФВВ — єдине фахове вступне випробування — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.  ЄФВВ складається із двох тестів: загальних навчальних компетентностей та предметного.
ЄВІ — єдиний вступний іспит — форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Для вступу на які спеціальності потрібно складати ЄФВВ, ЄВІ?
Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» відбуватиметься у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Коли потрібно реєструватися для складання вступних іспитів для вступу до магістратури?
Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році  реєстрація для проходження ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року включно. Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.
Чи відомі терміни проведення ЄВІ та ЄФВВ 2022 року?
Основна сесія ТЗНК відбудеться 20 червня, ЄВІ – 22 червня. Графік предметних тестів ЄФВВ: економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право – 24 червня, облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія – 29 червня, управління та адміністрування – 01 липня.
Чи будуть дійсними результати минулих років ЄВІ/ЄФВВ?
Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році будуть дійсними результати ЄВІ 2020-2022 років, ЄФВВ – 2022 року.