ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що означають абревіатури ЄФВВ та ЄВІ?
ЄФВВ — єдине фахове вступне випробування — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.  ЄФВВ складається із двох тестів: загальних навчальних компетентностей та предметного.
ЄВІ — єдиний вступний іспит — форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Для вступу на які спеціальності потрібно складати ЄФВВ, ЄВІ?
Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» відбуватиметься у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Чи будуть дійсними результати минулих років ЄВІ/ЄФВВ?
Замість результатів МКТ можна подавати результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 2019ー2021 років (у будь-яких комбінаціях).