Запрошуємо громадські організації долучитися до процесу визначення результатів ЗНО

В Українському центрі оцінювання якості освіти формується склад експертної комісії, що встановлюватиме в 2017 році пороги «склав/не склав». Результати зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100 – 200 балів з кожного предмета визначатимуться з урахуванням встановлених порогів «склав/не склав».

Відповідно до Положення до складу комісії, крім представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, можуть входити представники громадських організацій.

Український центр оцінювання якості освіти пропонує громадським організаціям, мета (цілі) та напрями діяльності яких пов’язані з функціонуванням системи освіти України (об’єднання/спілки керівників та/або працівників установ/закладів систем вищої, професійно-технічної, середньої освіти, батьківської, студентської громадськості тощо), надати пропозиції щодо включення представників до складу експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів.

У процесі формування складу комісії розглядатимуться подання лише тих організацій, які зареєстровані в установленому законодавством порядку та мають всеукраїнський статус, що підтверджується інформацією, унесеною до Реєстру громадських об’єднань. 

Пропозиції від громадських організацій щодо включення їх представників до складу комісії будуть прийматися до 18 травня 2017 року. Для цього потрібно надіслати до Українського центру оцінювання якості освіти (вул. Володимира Винниченка, 5,  м. Київ, 04053):

1) подання громадської організації щодо включення представника(ів) до складу експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, що має містити такі дані про осіб, які пропонуються для включення до складу комісії:

 • назва громадської організації, реєстраційний номер запису в Реєстрі громадських об’єднань;
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • місце роботи/навчання;
 • посада за основним місцем роботи;
 • фах;
 • педагогічне звання (за наявності);
 • науковий ступінь (за наявності);
 • вчене звання (за наявності);
 • термін роботи в системі загальної середньої освіти та/або системи вищої освіти, та/або системи професійно-технічної освіти (за наявності відповідного досвіду роботи);
 • контактний телефон;
 • адреса електронної пошти;

2) копію статуту громадського об’єднання, засвідчену в установленому законом порядку.

Прийняття рішення щодо включення пропонованих осіб до складу комісії буде здійснюватися на засадах збалансування інтересів різних груп освітянської спільноти та інших зацікавлених сторін. Склад комісії буде затверджено до 22 травня 2017 року.

 

Довідково:

1) згідно з чинними нормативними документами, рейтингова оцінка (за шкалою 100 – 200 балів), що застосовується для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до вищих навчальних закладів, установлюється лише тим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які подолали поріг «склав/не склав», тобто отримали мінімальну кількість балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до вищого навчального закладу (учасники зовнішнього незалежного оцінювання, тестовий бал яких є меншим за поріг «склав/не склав», отримують результат зовнішнього незалежного оцінювання «не склав»);

2) засідання експертної комісії щодо встановлення порога «склав/не склав» з української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики мають бути проведені не пізніше 14 червня 2017 року, з історії України, біології, російської мови – не  пізніше 16 червня 2017 року, географії, фізики, хімії – не пізніше 23 червня 2017 року;

3) залучення фахівців до роботи в комісії здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222;

4) особам, залученим до роботи в комісії, які проживають за межами
м. Києва, на підставі наданих проїзних документів та згідно з умовами цивільно-правового договору може бути компенсовано витрати на проїзд від місця проживання до відповідного населеного пункту та у зворотному напрямку за узгодженими із замовником маршрутами.

Подiлитися новиною: