Як потрібно було виконувати завдання ТЗНПК?

Тест загальних навчальних правничих компетентностей складався з трьох секцій, відповідно до змістових розділів. Секції розташовувалися у фіксованій послідовності:

  • критичне мислення;
  • аналітичне мислення;
  • логічне мислення.
  • Усі завдання однієї форми – завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується п’ять варіантів відповідей, із яких лише один правильний. Загальна кількість завдань – 30.

    Кожне завдання розв’язується після прочитання стимулу – тексту чи текстів (секція 1) або мікротекстів (секції 2 й 3).

    Пропонуємо ознайомитися з обґрунтуванням правильних відповідей до завдань тесту загальних навчальних правничих компетентностей.

    Подiлитися новиною: