Сертифікація-2020: яким буде тест?

У 2020 році першим етапом проведення сертифікації педагогічних працівників є незалежне тестування.

Зміст тесту визначається Програмою незалежного тестування, орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми і схема нарахування балів за виконання тестових завдань затверджено наказами Українського центру оцінювання якості освіти.

Тест міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких відведено 180 хвилин.

Результати незалежного тестування визначатимуться на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань.

Результати незалежного тестування будуть оприлюднені в кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 18 календарних днів із дня його проведення.

Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування наберуть менше ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів, не зможуть взяти участь у наступному етапі сертифікації.

Інформацію про допущення чи недопущення учасника сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації буде розміщено в кабінеті учасника сертифікації одночасно з результатами незалежного тестування.

Подiлитися новиною: