PISA в Україні: корисні матеріали

Міжнародне дослідження якості освіти PISA, яке майже 20 років тому започаткувала Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), є одним із найавторитетніших джерел інформації про середню освіту у світі. Сьогодні в дослідженні беруть участь понад 80 країн / економік. Урядовці країн-учасниць довіряють результатам PISA і використовують їх під час прийняття обґрунтованих політичних рішень у галузі освіти.

Україна долучилася до PISA в циклі 2018 року.  Дослідження проходить раз на три роки і спрямоване на оцінювання систем освіти в різних країнах на підставі тестування 15-річних підлітків.

Наступний цикл PISA, запланований на 2021 рік, через пандемію COVID-19 було перенесено на 2022 рік. Попри широкомасштабне вторгнення росії Україна все ж взяла участь у дослідженні. Оприлюднення його результатів заплановано на грудень 2023 року. 

Команда PISA Ukraine  працює над глибинним аналізом даних PISA і підготувала матеріали, які стануть корисними вітчизняним освітянам.

Зокрема, аналітиками Українського центру оцінювання якості освіти:

  • перекладено рамковий документ з оцінювання креативного мислення як однієї з інноваційних галузей Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022.  У ньому схарактеризовано широке розуміння креативного мислення в науці та його звужене розуміння в межах PISA (з огляду на цілі дослідження та низку інших чинників); окреслено зміст (конструкт) категорії «креативне мислення», на оцінювання складників якого орієнтований тест PISA; визначено посутні характеристики тестових матеріалів, що здатні забезпечити вимірювання рівнів сформованості креативного мислення 15-річних підлітків, та запропоновано зразки тестових завдань;
  • перекладено й опубліковано рамковий документ з математики як провідної галузі Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. У ньому схарактеризовано розуміння математики та математичної грамотності в межах PISA; окреслено зміст категорії «математична грамотність», на оцінювання складників якого орієнтований тест PISA з математики; визначено посутні характеристики тестових матеріалів, що здатні забезпечити вимірювання рівнів сформованості математичної грамотності 15-річних підлітків, та запропоновано зразки тестових завдань, характерні для комп’ютерного формату проведення PISA;
  • підготовлено Національний звіт за результатами Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, де представлено докладну інформацію про результати навчальних досягнень українських 15-річних підлітків у таких галузях, як читання, математика та природничо-наукові дисципліни, станом на 2018 рік, а також про чинники, від яких залежить рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності українських учнів / студентів. З огляду на те, що провідною галуззю PISA-2018 було читання, у звіті особливу увагу зосереджено на тому, що саме читають українські учні / студенти, які викладацькі практики найпосутніше впливають на формування читацької грамотності;
  • підготовлено скорочений варіант Національного звіту 2018 року, де стисло й наочно викладено найважливіші результати;
  • перекладено перший том Міжнародного звіту за результатами PISA-2018 «Що учні знають та вміють робити». Видання адресоване широкому колу освітян, передусім політикам у галузі освіти, управлінцям інституцій, пов’язаних з освітою, керівникам закладів вищої й загальної середньої освіти,  інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також учням / студентам, їхнім батькам і широкій громадськості, зацікавленій у питаннях розвитку вітчизняної освіти;
  • підготовлено й опубліковано 20  мінізвітів на тему «PISA-2018: Україна в центрі уваги». Кожну публікацію присвячено окремому питанню: від матеріальних і нематеріальних ресурсів у закладах освіти та зв’язку їх з освітніми результатами до результатів учнів у кожній галузі PISA (читання, математика, природничо-наукові дисципліни). Щоб дані щодо нашої країни були більш показовими, у мінізвітах усі результати представлено на тлі даних референтних країн і середніх результатів по країнах ОЕСР; 
  • перекладено понад 90 випусків «PISA: У центрі уваги», у яких висвітлено різні аспекти міжнародних результатів дослідження, що стануть у пригоді освітянам, науковцям і політикам у галузі освіти;
  • перекладено  й опубліковано збірник «Десять запитань від учителів математики … і як PISA може допомогти відповісти на них».  Ця актуальна новаторська книга може стати незамінним путівником для вчителів математики, висвітлюючи переваги й недоліки різних практик викладання й навчання, вплив соціально-економічних, індивідуально-мотиваційних чинників на те, як учні вивчають математику та як ставляться до неї. Видання адресоване широкому колу освітян, передусім учителям математики закладів загальної середньої освіти, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачам закладів вищої освіти, яких цікавить методика викладання математичних дисциплін, а також учням і їхнім батькам;
  •  перекладено й опубліковано посібники  «PISA: математична грамотність»,  «PISA: природничо-наукова грамотність», «PISA: читацька грамотність». Ці видання містять резюме найважливіших теоретичних і методологічних положень рамкового документа міжнародного порівняльного дослідження PISA для оцінювання математичної, природничо-наукової, читацької грамотностей 15-річних підлітків. Вони призначені для широкого кола освітян – учителів, учених-педагогів, методистів, фахівців у галузі освітніх вимірювань, а також для учнів / студентів закладів загальної середньої освіти.

Окрім цього, Інститут педагогіки НАПН України підготував збірник «Уроки PISA-2018: методичні рекомендації», у якому здійснено аналіз одержаних українськими учнями результатів, обґрунтовано можливість інтерпретації результатів PISA-2018 як показника стану загальної середньої освіти в Україні та їх використання в умовах розбудови нової української школи, окреслено шляхи поліпшення якості української освіти, ураховуючи досвід інших країн. Також співробітниками Інституту педагогіки НАПН України опубліковано статтю «Уроки PISA-2018. Аналіз оприлюднених результатів з математичної грамотності учнів», де проаналізовано деякі завдання, які виконували учасники дослідження PISA у 2018 році. 

Ці та інші матеріали розміщено на офіційному сайті PISA Ukraine: pisa.testportal.gov.ua. 

Нагадаємо: нещодавно сайті PISA опубліковано понад 80 завдань з математики – провідної галузі циклу 2022 року. Наразі у спеціальному тестовому модулі налічується понад 300 цікавих практично орієнтованих завдань з математики, читання, природничо-наукових дисциплін.

Подiлитися новиною: