НМТ-2023: відповіді на окремі звернення учасників

Під час основної сесії НМТ непоодинокими були звернення учасників до Українського центру оцінювання якості освіти щодо оприлюднення цьогорічних тестових завдань для навчальних / тренувальних цілей, а також щодо нарахування тестових балів за виконання завдань з математики та історії України. Повідомляємо із цього приводу таке.

Оприлюднення завдань НМТ не передбачено 

Попри те, що впродовж основної сесії НМТ в різних пабліках з’являлися окремі тестові завдання або відповіді до них, Український центр оцінювання якості освіти не буде публікувати завдань цьогорічного НМТ, так само, як і  минулого року. Така політика щодо завдань НМТ пояснюється кількома чинниками. 

По-перше, це не передбачено Порядком проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту.

По-друге, збереження використаних на тестуваннях завдань конфіденційними є узвичаєною практикою в умовах проведення комп’ютерних оцінювань. Це дає змогу накопичувати базу якісних тестових завдань задля забезпечення об’єктивних  і достовірних результатів за підсумками їх використання на реальних тестуваннях. У перспективі використання таких завдань уможливить проведення порівняльних досліджень тощо. 

Третє. У багатьох освітніх системах типово не оприлюднюють тестові завдання, які використовують для проведення випробувань, метою яких є відбір вступників до закладів вищої освіти, на відміну від завдань, які використовують для проведення випускних випробувань (матуральних іспитів на зразок нашої ДПА). Для порівняння: матуральні тести в Польщі є загальнодоступними після проведення тестування, натомість відомі у світі тести SAT або ACT, що призначені для відбору до вишів, можна знайти лише як окремі приклади в спеціальних посібниках для абітурієнтів. Нагадаємо, що НМТ є тестуванням, результати якого необхідні лише для вступу до вищої школи і не враховуються як результати ДПА. 

І насамкінець: тестові завдання НМТ не є навчальними чи тренувальними, як хтось може собі міркувати. Їх розробляють з визначеною метою – бути елементами цілісних інструментів оцінювання, метою якого є рейтингування майбутніх вступників. Нагадаємо, що всі завдання, які розробляє Український центр, мають тривалий цикл підготовки – розроблення, кількаразове експертування, апробування, доопрацювання, а тому є цінним ресурсом, який може бути використаний багаторазово відповідно до визначених цілей діяльності центру. 

Водночас наголосимо, що для підготовки до НМТ / ЗНО або діагностування рівня своїх знань учасники можуть використовувати завдання минулих років, які, як і цьогорічні завдання НМТ, відповідають програмам ЗНО з відповідних предметів.

Нарахування тестових балів

Кожен навчальний предмет НМТ містить певний набір тестових завдань різних типів, які оцінюють по-різному. Левову частку становлять завдання з вибором однієї правильної відповіді, за правильне виконання яких нараховують 1 бал. Кожну правильно встановлену «логічну пару» також оцінюють в 1 бал, а от схеми нарахування балів за завдання на встановлення послідовності чи вибору трьох відповідей із семи мають певні особливості.

Оскільки форматом цьогорічного НМТ не передбачено виконання завдань з розгорнутою відповіддю, то одразу після завершення роботи над тестом учасники мали змогу побачити кількість тестових балів з кожного навчального предмета, які їм нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені ними відповіді.Водночас зауважимо, що результати, автоматично відображені платформою на екрані після завершення учасником тесту, можуть різнитися від офіційних результатів, які будуть розміщені в персональних кабінетах учасників. Це пов’язано з тим, що  через високу швидкість автоматизованого накладання ключів відповідей окремі з них могли бути обліковані некоректно, відповідно інформацію про них не було відображено на екрані.

Зважаючи на це та з огляду на окремі технічні характеристики тестів, для визначення остаточних результатів учасників НМТ нормативними документами, що врегульовують підготовку та проведення централізованих іспитів, що проводяться за технологією зовнішнього незалежного оцінювання, передбачений окремий етап, під час якого обробляють, повторно перевіряють і докладно  аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

За підсумками проведення робіт на цьому етапі цьогоріч установлено, що після завершення тесту з історії України учасники окремих сесій НМТ на екранах своїх персональних комп’ютерів бачили неправильно відображену платформою кількість набраних ними тестових балів за правильно виконані завдання.

Звертаємо увагу учасників на те, що всі правильно надані ними відповіді з історії України буде зараховано. Офіційну інформацію щодо результатів основної сесії НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 28 червня 2023 року. 

Математика: виявлено помилку

Повідомляємо про те, що Український центр оцінювання якості освіти в одному із завдань на встановлення відповідностей блоку НМТ «Математика», який учасники виконували 9 червня під час 2 зміни, констатував наявність технічної помилки, пов’язаної з неправильно введеним математичним знаком. Унаслідок цього правильними виявилися два варіанти відповіді щодо однієї з умов завдання.

Щиро шкодуємо через цей прикрий недогляд і повідомляємо, що апеляційною комісією прийнято виважене рішення щодо цього випадку: ті учасники, які надали одну з можливих двох правильних відповідей на це завдання, отримають свій заслужений бал.

Подiлитися новиною: