ЗВІТИ / ДАНІ

У Звіті про результати другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» репрезентовано основну методичну та технологічну інформацію щодо підготовки й проведення моніторингу 2021 року, а також аналітичну, статистичну, психометричну інформацію за його підсумками.

Частина І. Що знають і вміють випускники початкової школи та як змінилася ситуація за три роки. зосереджена на аналізі результатів оцінювання випускників початкової школи з математики та читання, простеженні тенденцій у навчальних досягненнях учнів, що означилася за три роки (між 2018 та 2021 роками), а також дослідженні впливу дистанційної форми навчання (упродовж 2020/2021 навчального року) на успішність учнів у галузі математики та читання.

Частина І. Що знають і вміють випускники початкової школи та як змінилася ситуація за три роки

Частина ІІ. Передумови й результати навчання. присвячена глибинному дослідженні даних, отриманих за підсумками анкетування учасників моніторингу 2021 року (учнів і вчителів, які їх навчали) з погляду забезпечення рівності на початковій ланці освіти.

Частина ІІ. Передумови й результати навчання

Статистичні дані. Знеособлені дані містять результати анкетувань учасників дослідження (учнів і їхніх учителів) та оцінки, які учні отримали за виконання тестів. Ця інформація дасть змогу усім зацікавленим суб’єктам, зокрема освітнім аналітикам та експертам, вивчити цікаві для них питання, спираючись на надійне джерело інформації.

Статистичні дані

Міжнародні публікації. За результатами першого циклу ЗЗМЯПО підготовлено статтю у міжнародному виданні, присвяченому мікронавчанню.

Рекомендації. Методичні рекомендації щодо формування читацької та математичної компетентностей учнів на рівні початкової освіти містять описи конкретних практик та зразки завдань, які можна використовувати на навчальних заняттях, зокрема і як приклади для розроблення діагностувальних робіт.

У Звіті про результати першого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» репрезентована основна аналітична, статистична, психометрична інформація за підсумками моніторингового дослідження 2018 року.

Частина І. Методологія та технологія. Репрезентує всі аспекти, пов’язані з нормативним та ресурсним забезпеченням моніторингового дослідження, процесами підготовки когнітивних, контекстних та інструктивних матеріалів, а також технологією збирання, оброблення даних та визначення результатів.

Частина І. Методологія та технологія

Частина ІІ. Математика. Окреслює сутність математичної компетентності та її вимірів; характеризує інструменти вимірювання математичної компетентності; репрезентує аналіз результатів оцінювання випускників початкової школи з математики, зокрема у зв’язку з даними анкетувань, а також зразки тестових завдань, використаних на основному етапі моніторингового дослідження, з усіма статистичними та психометричними характеристиками.

Частина ІІ. Математика

Частина ІІІ. Читання. Окреслює сутність читацької компетентності та її складників; характеризує інструменти вимірювання читацької компетентності; репрезентує аналіз результатів оцінювання випускників початкової школи із читання, зокрема у зв’язку з даними анкетувань, а також зразки тестових завдань, використаних на основному етапі моніторингового дослідження, з усіма статистичними та психометричними характеристиками.

Частина ІІІ. Читання

Частина IV. Передумови й результати навчання. Репрезентує різноаспектний аналіз чинників психолого-педагогічного та соціально-економічного характеру, зібраних під час анкетувань учнів і вчителів, у стосунку до рівня сформованості читацької та математичної компонентностей випускників початкової школи.

Частина ІV. Передумови й результати навчання

Частина V. Булінг у початковій школі. Простежує поточну ситуацію, пов’язану з проявами негативного ставлення до учнів початкової школи, та вплив певних чинників на успішність учнів.

Частина V. Булінг у початковій школі

Статистичні дані. Знеособлені дані, отримані за підсумками тестування й анкетування випускників початкової школи та анкетування вчителів, які їх навчали. Просимо дослідників ознайомитися із файлом «Інформація» за покликанням «Відкриті дані».

Статистичні дані