Порушення процедури

Апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання учасник має право подати у разі виявлення порушення процедури проведення ЗНО. Такими порушеннями можуть бути, наприклад, неправильний відлік часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, дії або бездіяльність працівників пункту ЗНО, що негативно вплинули на якість виконання сертифікаційної роботи тощо.

Апеляційну заяву щодо порушення процедури треба подати через уповноважену особу Українського центру в день проведення тестування в пункті зовнішнього оцінювання до виходу з нього. Заяви подані після того, як учасник залишив пункт тестування розглядатимуться відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Розгляд таких апеляційних заяв щодо порушення процедури здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти протягом 3 робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Регіональний центр інформує учасника про прийняте апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

Рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти може бути оскаржене. У такому разі учасник подає заяву до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти протягом
5 робочих днів з моменту отримання рішення регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом особи, яка її подає, та подаватися разом з копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

Таку заяву розглядають протягом 10 робочих днів з дня її надходження.