Оскарження рішення регламентної комісії

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути вказано:

  • прізвище, ім’я, по батькові заявника;
  • номер Сертифіката;
  • назва навчального предмета, процедура проведення зовнішнього оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії (основна чи додаткова);
  •  номер контактного телефону;
  • обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;
  • дата складання заяви.

Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом заявника та подаватися разом з копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

Інформація про прийняте апеляційною комісією рішення щодо участі особи в додатковій сесії (витяг із протоколу) надсилається заявнику не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття такого рішення.