Особам, які використовують рельєфно-крапковий шрифт Брайля

Особи з порушеннями зору мають можливість у 2022 році під час додаткової сесії пройти зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, з української мови, української мови і літератури, математики, історії України та біології.

Тестові завдання укладатимуться відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року № 1426. З метою адаптації Програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які використовують у процесі навчання рельєфно-крапковий шрифт Брайля, внесено зміни до Програм з української мови і літератури, математики, історії України, біології.

Для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання наведено характеристики сертифікаційних робіт та критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У характеристиках сертифікаційних робіт з

визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів.

У критеріях оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови, української мови і літератури, математики зазначено загальні вимоги (рекомендації) до виконання цих завдань.

Для того, щоб учасник тестування був забезпечений тестовим зошитом із завданнями надрукованими шрифтом Брайля, необхідно під час формування реєстраційної картки вказати на необхідність створення особливих умов, зазначити номер і дату виданої закладом охорони здоров’я форми № 086-3/о. Медичний висновок, в якому зазначається необхідність створення особливої умови, треба подати разом з іншими реєстраційними документами.

Уперше учасники тестування виконували завдання сертифікаційних робіт, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля у 2018 році. Тоді проводилась апробація завдань з української мови і літератури, математики, історії України під час додаткової сесії.