вівторок, 25 квітня 2017 року
Додаткова сесія

Окремі особи можуть взяти участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання), яка організовується після проведення основної.

Подання заяв та відповідних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання здійснюється:

 • під час реєстрації (перереєстрації);
 • у додатковий період реєстрації;
 • протягом п’яти робочих днів з дня проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

З 06 лютого до 17 березня 2017 року подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що:

 • у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;
 • за релігійними переконаннями не можуть узяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;
 • обрали для проходження зовнішнього оцінювання дві іноземні мови, тестування з яких проводиться в один день;
 • вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути створені лише під час додаткової сесії;
 • у період проведення зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Особи, зазначені в пунктах 2 та 5, до комплекту документів додають заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного предмета під час додаткової сесії та документ, що підтверджує цю причину. У заяві має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії.

З 03 до 19 травня 2017 року подати документи для участі в додатковій сесії можуть особи, які:

 • за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи України;
 • брали участь в антитерористичній операції або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період. (Такі особи до комплекту документів додають заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного предмета під час додаткової сесії та документ, що підтверджує цю причину. У заяві має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії).

Протягом п’яти робочих днів з дня проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета подати заяву щодо участі в додатковій сесії можуть учасники зовнішнього оцінювання (далі – учасники), які:

 • не змогли взяти участь у зовнішньому оцінюванні через причини, що не залежали від їхніх дій та волі;
 • у день проведення зовнішнього оцінювання брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, або прямували до/з місць їх проведення, що підтверджено відповідними документами;
 • брали участь у тестуванні, але стосовно них допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішеннями регламентних комісій;
 • брали участь у зовнішньому оцінюванні, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для їхнього життя та здоров’я.

У 2017 році додаткову сесію зовнішнього оцінювання буде проведено з 03 до 12 липня. Графік проведення додаткової сесії буде затверджено та оприлюднено до 28 квітня.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщується у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.