Моніторингові дослідження

Розвиток системи освіти загалом та її окремих рівнів не можливий поза отриманням усіма зацікавленими суб’єктами актуальних і достовірних даних щодо її стану та якості на конкретних часових зрізах і в динаміці. Саме тому в чинному Законі України «Про освіту» питанням забезпечення якості освіти присвячено спеціальний розділ, де визначено мету, складники системи й форми забезпечення якості освіти в Україні.

Одним із заходів забезпечення й підвищення якості освіти визначено моніторинг якості освіти.

На сьогодні Український центр оцінювання якості освіти відповідає за організацію і проведення двох моніторингових досліджень:

  • загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти;
  • міжнародного дослідження якості освіти PISA (цикли 2018, 2021 років).

Цей розділ містить актуальну інформацію про стан реалізації, результати моніторингових досліджень, а також матеріали, що стануть в нагоді вчителям, батькам, учням.