Запитання-відповіді PISA

Запитання-відповіді PISA

Метою Програми міжнародного оцінювання учнів є визначення тенденцій у результатах освітніх програм різних країн; чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі.
PISA — дослідження світового масштабу. Сьогодні в ньому беруть участь понад 70 країн. Програму проводять що три роки, щоб можна було відстежити прогрес у досягненні навчальних результатів. PISA є єдиним міжнародним дослідженням якості освіти для оцінки знань і вмінь 15-річних підлітків. PISA унікальна з огляду на те, як у її рамках досліджують питання про навчальні досягнення. У Програмі передбачено вивчення сформованості учнівських компетентностей, але водночас вона не зосереджена на програмовому матеріалі. PISA аналізує сформованість здатності учнів застосовувати знання й уміння в ключових предметних областях, а також аналізувати й міркувати. У Програмі, крім іншого, передбачено вивчення мотивів навчання. Звіти PISA дозволяють приймати політичні рішення в галузі освіти, вивчати досвід передових шкіл, визначати те, наскільки школи здатні підготувати підлітків до життя в суспільстві.
Ні. Кожна країна посідає місце в рейтингових списках за результатами Програми в окремих когнітивних галузях (читання, математика, природничі науки). Оскільки у ній беруть участь не всі підлітки країни, а лише їх часткова вибірка, то за результатами Програми не можна достеменно визначити місце країни в рейтингу.
У кожному циклі дослідження обирають провідну галузь (математику, читання або природничі науки). Це дозволяє детальніше вивчити питання про навчальні досягнення учнів у ній. У циклі 2018 року провідною галуззю дослідження є читання.
Циклом PISA називають трирічний період між основними етапами дослідження. Кожний цикл містить у назві вказівку на рік, коли проходить основний етап. Уже відбулося шість циклів дослідження, а саме: PISA-2000, 2003, 2006, 2009, 2012 і 2015. Усі три галузі PISA (читання, математика, природничо-наукові дисципліни) досліджують у кожному циклі, однак для провідної галузі циклу розробляють нові завдання, а до анкет включають запитання, що стосуються відповідної провідної галузі. У циклах 2000 і 2009 років провідною галуззю було читання. У циклах 2003, 2012 років — математика. У циклах 2006, 2015 років — природничо-математичні дисципліни. У циклі 2018 року провідною галуззю знову обрано читання.
У тестуванні можуть брати участь підлітки віком від 15 років і трьох місяців до 16 років і двох місяців. Оскільки пілотне дослідження в Україні проходило у травні 2017 року, то у тестуванні брали участь особи, які народилися 2001 року. В основному дослідженні (квітень – травень 2018 року) взяли участь підлітки, які народилися 2002 року.
Країна подає списки усіх навчальних закладів, у яких навчаються 15-річні підлітки, зазначаючи їх характеристики (регіон, мова навчання, тип школи тощо). Після цього партнер Програми компанія Westat обирає школи таким чином, щоб вибірка була репрезентативною — повною мірою представляла всі типи навчальних закладів країни.
Учасникам не оголошують їхніх результатів. Тестові бали, які вони набирають, розміщують на шкалі від 200 до 800 із середнім відхиленням 500 і середньоквадратичним — 100. Учасники з більшості країн набирають певну кількість балів в інтервалі від 400 до 600.
Результати PISA-2018 буде оприлюднено у грудні 2019 року.