Загальна інформація

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

У 2023 році було проведено такі тестування:

  • національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступу на бакалаврський (магістерський – для медицини) рівень вищої освіти
  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) ー для вступу до магістратури на  основі ступеня бакалавра
  • єдиного фахового вступного іспиту (ЄФВВ) ー для вступу до магістратури за спеціальностями 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини