Основне про національний мультипредметний тест

У 2023 році для вступу на бакалаврський (магістерський – для медицини) рівень вищої освіти абітурієнтам потрібно було пройти національний мультипредметний тест (НМТ). Роком раніше вступникам було запропоновано скласти лише обов’язкові предмети. Цьогоріч інструмент оцінювання було доопрацьовано.

Завантажити інформаційні матеріали у форматі PDF.

НМТ містив три блоки завдань, два з яких – обов’язкові, а третій – на вибір вступника. Обов’язкові навчальні предмети – українська мова й математика, а на вибір – історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика. Предмет, тестування з якого вступник бажав пройти на вибір, він зазначав під час реєстрації для участі в НМТ.

Із міркувань безпеки було ухвалено таке рішення: НМТ проходитиме в один день. Тестування тривало 180 хвилин, отже, на кожний блок було відведено по 60 хвилин. Зауважимо, що учасники могли самостійно розподіляти свій час, тож ті з них, хто швидше виконав завдання з української мови або математики, змогли довше попрацювати над блоком з предмета на вибір.

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримав інформацію про кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору використовували результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100–200 балів. Таблиці переведення Міністерство освіти і науки затвердило завчасно. Для отримання результату за шкалою 100-200 балів з кожного блоку НМТ потрібно було набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Отже, одразу після тестування учасник знав не тільки кількість набраних ним тестових балів, а й міг зорієнтуватися в тому, якими є його результати для вступу. Для всіх спеціальностей було встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів містилася в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Учасники могли самостійно вибирати третій предмет НМТ. Він був універсальним, тобто абітурієнт мав змогу вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав. Утім для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ було застосовано різні коефіцієнті. Якщо абітурієнт  вступав на правничий напрям підготовки – більшу вагу мав результат з історії України, аніж з біології, а на медичний – навпаки.

У тестуванні з історії України у 2023 році учасники працювали із завданнями, що стосувалися подій другої половини XVI – початку ХХІ ст.

У тестуванні з іноземних мов не було завдань з відкритою формою відповіді, як не було і завдань з аудіювання. Принагідно зауважимо: Український центр оцінювання розвиває тестову платформу, тож подібні завдання обов’язково стануть доступними на ній у майбутньому.

Як і у 2022 році, під час роботи з тестами з математики вступники могли користуватися довідковими матеріалами.

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційні варіанти всіх блоків НМТ, тож учасники мали змогу ознайомитися з форматом тестування і попрактикуватися у виконанні завдань.

Замість результатів НМТ 2023 року можна було скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021 чи 2020 року.

Як і в минулому році, НМТ було проведено в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами.

Путівник учасника НМТ – це довідничок, який давав відповідь на більшість запитань, що могли виникнути до, під час або після тестування.  У ньому було зібрано всю потрібну інформацію, яка для зручності так і згрупована – за форматом «запитання ‒ відповіді». Для того щоб полегшити пошук потрібної сторінки на сайті, текст у путівнику залінкований. А для тих, хто любить роздруковувати тексти, є QR-коди. Тож учасники могли легко зорієнтуватися в часі та інформаційному просторі.

Завантажити путівник у форматі PDF.