Графік проведення ЗНО-2022
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2022
Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з математики визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Докладне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Сертифікаційна робота з математики містить 32 завдання. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 62. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.

Результат виконання всіх завдань буде використано під час прийому до закладів вищої освіти та зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для  учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти і вивчали математику на профільному рівні. Результат виконання завдань №1–26 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та вивчали математику на рівні стандарту.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–16*). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А. або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№17–20*).

Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив/ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

0, 1, 2 або 3 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№21–29):

– структуроване завдання (№21–24*) має основу та дві частини й передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав/ла, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;

– неструктуроване завдання (№25*, №26* №27–29) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав/ла, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

 

– структуроване завдання

0, 1 або 2 бали: 1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано;

 

– неструктуроване завдання

0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№30–32).

Завдання (30, 31, 32) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б навів/ела усі етапи розв’язання й обґрунтував/ла їх, зробив/ла посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував/ла розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

№ 30, 32 оцінюють у 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів;

 

№ 31 оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

* – завдання, результат виконання яких буде зараховано як результат державної підсумкової атестації для випускників, які вивчали математику на рівні стандарту

Завантажити характеристику у форматі PDF.