НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У 2024 році першим етапом пілотної сертифікації вчителів буде незалежне тестування тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів.

Зміст тесту для вчителів початкових класів  визначено Програмою незалежного тестування, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Тест для вчителів початкових класів міститиме 90 завдань  двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (86 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

Левова частка завдань тесту  (75 %) стосуватиметься розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)», з них 34 % завдань перевірятимуть систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Майже однакову частку від кількості завдань тесту відведено питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом (11 % і 10 % відповідно), найменшу – навичкам партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (4 %).

Оцінювання здійснюватимуть відповідно до Схеми нарахування балів: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді і по 2 тестових бали за кожну правильно зазначену відповідь до неструктурованого завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник/учасниця сертифікації, правильно виконавши всі завдання тесту, – 94.