НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

9 березня 2024 року відбулося незалежне тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів.

Зміст тесту для вчителів початкових класів  було визначено Програмою незалежного тестування, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Тест для вчителів початкових класів містив 90 завдань  двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (86 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання), – на виконання яких було відведено 180 хвилин.

Левова частка завдань тесту  (75 %) стосувалася розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)», з них 34 % завдань перевіряли систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Майже однакову частку від кількості завдань тесту було відведено питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом (11 % і 10 % відповідно), найменшу – навичкам партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (4 %).

Оцінювання здійснюватимуть відповідно до Схеми нарахування балів: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді і по 2 тестових бали за кожну правильно зазначену відповідь до неструктурованого завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник/учасниця сертифікації, правильно виконавши всі завдання тесту, – 94.