ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 5 квітня 2022 року № 294.

Загальна кількість завдань тесту – 90. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів, – 94.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці.

Розділ / підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань
Управління освітнім процесом 10 %
Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 4 %
Організація освітнього середовища 11 %
Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.: 75 %
– комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови 9 %
– система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти 34 %
– методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти 26 %
– цифрове середовище та цифрові технології в освітньому процесі 6 %

Типи завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–86). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А. 0 або 1 бал:
бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (87–90):

неструктуроване завдання має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / записала, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

 

0 або 2 бали:
2 бали, якщо вказано правильну відповідь;    0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Завантажити характеристику у форматі PDF.