НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

У 2024 році першим етапом пілотної сертифікації вчителів, які викладають навчальні предмети (інтегровані курси) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» (всесвітньої історії, вступу до історії України та громадянської освіти, громадянської освіти, історії України, основ правознавства, курсів «Досліджуємо історію і суспільство», «Історія: Україна і світ», «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти») буде незалежне тестування фахових знань та умінь.

Зміст тесту для вчителів історії та громадянських дисциплін  визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів історії та громадянських дисциплін, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Тест міститиме 90 завдань  чотирьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (79 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання), на встановлення правильної послідовності (3 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (4 завдання), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

Левова частка завдань тесту  для вчителів історії та громадянських дисциплін  (75 %) стосуватиметься розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)». Так, аж 44 % від загальної кількості завдань перевірятимуть систему теоретичних знань із предметів та інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі, визначену Державними стандартами середньої освіти.

Майже однакову частку від кількості завдань тесту відведено питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом (11 % і 10 % відповідно), найменшу – навичкам партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (4 %).

Оцінювання здійснюватимуть відповідно до Схеми нарахування балів

  • по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;
  • по 1 тестовому балу за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару») у завданнях на встановлення відповідності;
  • 3 тестові бали за правильно вказану послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо) у завданнях на встановлення правильної послідовності;
  • по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих у завданнях з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді. 

 Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 116.