НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У 2023 році першим етапом пілотної сертифікації вчителів базової середньої освіти буде незалежне тестування тестування фахових знань та умінь учителів української мови і літератури.

Зміст тесту для вчителів мовно-літературної освітньої галузі визначено Програмою незалежного тестування, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Тест для вчителів мовно-літературної освітньої галузі міститиме 90 завдань  двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (82 завдання) та на встановлення відповідності (8 завдань), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

 

Левова частка завдань тесту для вчителів-філологів (75 %) стосуватиметься розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)». Так, аж 44 % від загальної кількості завдань перевірятимуть систему теоретичних знань із предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідну для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти.

Майже однакову частку від кількості завдань тесту відведено питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом (11 % і 10 % відповідно), найменшу – навичкам партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (4 %).

Оцінювання здійснюватимуть відповідно до Схеми нарахування балів: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді і за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник/учасниця сертифікації, правильно виконавши всі завдання тесту, – 114.