НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

9 березня 2024 року відбулося незалежне тестування тестування фахових знань та умінь учителів математики.

Зміст тесту для вчителів математичної освітньої галузі було визначено Програмою незалежного тестування, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Тест містив 75 завдань трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (62 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (3 завдання) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань), –  на виконання яких було відведено 180 хвилин.

Значна кількість завдань тесту для цієї категорії вчителів (70 %) стосувалася розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)»: 33 % від загальної кількості завдань перевіряли систему теоретичних знань із предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі, необхідну для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти. 

Питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом було відведено 13 % і 12 % завдань відповідно. Лише 5 % становили завдання, які стосуються навичок партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Оцінюватимуть роботу відповідно до Схеми нарахування балів: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді; по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності; по 1 тестовому балу за кожну правильно зазначену відповідь до структурованого завдання відкритої форми з короткою відповіддю, по 2 тестових бали за кожну правильно зазначену відповідь до неструктурованого завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційного тесту, – 91.