ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та умінь учителів математики закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року № 208.

Загальна кількість завдань тесту – 75.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1.

Розділ / підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань
Управління освітнім процесом  12 %
Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 5 %
Організація освітнього середовища  13 %
Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів),у т. ч.: 70 %
– комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови 11 %
– створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі 7 %
– методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі  19 %
– система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти 33 %

Типи завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–62).

Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А.

0 або 1 бал:
бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (63–65).

Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

0, 1, 2 або 3 бали:
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (66–75):

структуроване завдання (66–69) має основу та дві частини й передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / записала, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;

неструктуроване завдання (70–75) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / записала, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

 

01 або 2 бали:
1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано;

0 або 2 бали:
2 бали, якщо вказано правильну відповідь;    0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів математики, – 91.

Завантажити характеристику у форматі PDF.