ДОДАТКОВА СЕСІЯ

Для певних категорій зареєстрованих вступників у період із 3 до 16 серпня  2023 року було проведено додаткову сесію ЄВІ / ЄФВВ. Участь у ній мали право взяти ті, хто:

 • не встиг зареєструватися для участі в ЄВІ/ЄФВВ під час основного періоду реєстрації;
 • зареєструвався для участі в основній сесії, проте з певних поважних причин не зміг взяти участі в тестуванні, не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування.

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації (12–14 липня), приймальні комісії закладів вищої освіти здійснювали реєстрацію осіб, які не змогли зареєструватися для участі в  ЄВІ/ЄФВВ під час основного періоду реєстрації.

Протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії вступного випробування (з урахуванням дня проведення), у якому особа мала брати участь, здійснювали подання документів для участі в додатковій сесії особи, які:

1) не з’явилися до пункту тестування через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення ЄВІ/ЄФВВ;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄВІ/ЄФВВ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄВІ/ЄФВВ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення ЄВІ/ЄФВВ;
 • стихійне лихо, воєнні дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії вступного випробування, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ;

2) брали участь в основній сесії вступного випробування, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через одну з причин, підтверджених відповідними рішеннями регламентних комісій:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я;
 • виникнення в пункті тестування обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я вступників;
 • дочасне припинення процедури вступного випробування в певній(-их) аудиторії(-ях) або в пункті тестування через неможливість створення належних умов для виконання екзаменаційної роботи.

Особи, які не з’явилися до пункту тестування через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, мали подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мали проходити ЄВІ/ЄФВВ,  заяву щодо надання можливості пройти ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії, а також відповідний(-і) підтвердний(-і) документ(и), де було відображено факти та обставини, що могли бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії: 

 • один із документів, зазначених в абзацах другому п’ятому, восьмому, дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 1707/29837, для підтвердження факту хвороби в день проведення основної сесії вступного випробування;
 • копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром, для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;
 • документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджував звернення особи у зв’язку з викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Порядком ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року 100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за 223/33194, для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування (рішення про допуск до участі в другій сесії приймала регламентна комісія лише в тому разі, якщо підтвердний документ було видано не пізніше дати відповідного вступного випробування);
 • копію документа, що засвідчував державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року 3307/5)), та копію документа, що підтверджував родинність по крові або по шлюбу з померлим, для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;
 • інший документ, що підтверджував форс-мажорні обставини.

Заява щодо надання можливості взяти участь у ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії та підтвердні документи мали бути подані до регіонального центру оцінювання якості освіти в один із способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення ЄВІ/ЄФВВ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);
 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважалася дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);
 • особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Особи, які брали участь в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через поважні причини, мали подати до  регіонального центру, на території обслуговування якого мали проходити / проходили ЄВІ/ЄФВВ, заяву щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій. Таку заяву особа могла подати через відповідального за пункт тестування в день проведення ЄВІ/ЄФВВ у пункті тестування до моменту виходу з нього або протягом трьох календарних днів з дня проведення відповідного вступного випробування.

Особи, які брали участь в основній сесії вступного випробування, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, могли подати до  регіонального центру заяву щодо порушення процедури, де вказати на потребу в участі ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії. Таку заяву особа могла подати через відповідального за пункт тестування в день проведення відповідного вступного випробування в пункті тестування до моменту виходу з нього.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії осіб, які брали участь в основній сесії вступного випробування, приймала регламентна комісія на підставі записів, зроблених у документах пункту тестування. Особу допускали до участі в ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання її результату ЄВІ/ЄФВВ.

Розгляд документів, поданих особами, регламентна комісія здійснювала протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додатковій сесії ЄВІ/ЄФВВ зазначали в її кабінеті учасника вступних випробувань до магістратури.

Особі, щодо якої було ухвалено рішення про недопуск до участі в  ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії, регіональний центр надсилав відповідний витяг з протоколу засідання регламентної комісії на електронну адресу, зазначену нею під час реєстрації.

Особа мала право оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в додатковій сесії вступних випробувань, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочих дні (з урахуванням часу, необхідного на її доставку) з дати розміщення на сайті відповідного регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.