ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЄФВВ/ ЄВІ

Реєстрацію осіб, які бажали взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або  єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснювали приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника та/або дистанційно.

Консультацію можна було отримати електронною поштою або телефоном, які заклади вищої освіти розміщували на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.

Реєстрація відбувалася за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечували Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно було діяти за таким алгоритмом.

1.Сформувати комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;
  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2023 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр мав указати населений пункт, у якому бажав пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування (облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія)Для проходження ЄФВВ можна було вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Додаткова сесія вступних випробувань до магістратури була організована лише на території України, пункти тестування не створювали за кордоном.

2. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист, необхідно було обов’язково перевірити правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті.

3. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевіряв наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику було надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігався в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник виявляв помилки, йому потрібно було звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна було отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надходив на адресу, зазначену вступником у заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, він мав звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створювали інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснювався за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

У 2023 році для вступу до магістратури випробування відбувалися в комп’ютерному форматі.