ЗВІТИ/ДАНІ

В умовах воєнного стану у 2023 році, які і попереднього року, Український центр оцінювання якості освіти проводив вступні випробування на магістерські програми у комп’ютерному форматі. Цьогоріч зареєстровані учасники складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). 

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, що передбачала оцінювання з використанням двох інструментів – тесту загальної навчальної компетентності (далі — ТЗНК) та тесту з іноземної мови. Вступники могли обрати одну з іноземних мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську. ЄВІ був обов’язковим для вступу на будь-яку магістерську спеціальність. Підготовку й укладення необхідної кількості тестів ЄВІ забезпечив УЦОЯО. Зауважимо, що якщо раніше ТЗНК використовували обмежено, то відтепер продемонструвати сформовані впродовж років здобуття бакалаврської освіти навчальні компетентності мають змогу всі охочі вступити до магістратури. Зважаючи на те, що ТЗНК є відносно новим для широкої аудиторії інструментом у системі зовнішніх оцінювань на магістерські програми, фахівці УЦОЯО підготували додатковий демонстраційний варіант ТЗНК із коментарями до тестових завдань з обґрунтуванням правильних відповідей. Ці матеріали, доступні на сайті УЦОЯО, стануть у пригоді майбутнім учасникам і водночас сприятимуть посиленню уваги вишів до формування в здобувачів вищої освіти загальних навчальних компетентностей.

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачала оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху. У межах ЄФВВ вперше було проведено оцінювання з використанням шести предметних тестів:  економіки та міжнародної економіки;  політології та міжнародних відносин:  психології та соціології;  обліку та фінансів;  управління та адміністрування;  права та міжнародного права. Підготовку й укладення необхідної кількості тестів з відповідних предметів ЄФВВ було здійснено робочими групами, координацією діяльності яких опікувався Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Результати тестувань із цих предметних тестів використовували для конкурсного відбору вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» та на спеціальність 061 «Журналістика». Вступники, які одразу не визначилися, яку магістерську програму хочуть вибрати для вивчення, мали змогу за потреби пройти тестування з двох предметів.

Основну сесію ЄВІ було проведено протягом 26–29 червня, додаткову 04 серпня. А основну та додаткову сесії ЄФВВ 05–18 липня та 07–11 серпня відповідно. Для забезпечення 18 днів вступних випробувань у межах ЄВІ та ЄФВВ було задіяно 3616 пунктів тестувань в Україні (у 21 області та м. Києві) і 74  за кордоном (у 12 містах 9 країн Європи). Загалом в основній і додатковій сесіях ЄВІ взяли участь понад 84 тисячі осіб. У межах ЄФВВ було створено умови для складання іспитів для понад 41 тисячі потенційних магістрів, серед яких майже 7 тисяч вибрали для проходження по два тести.

Український центр оцінювання якості освіти підготував офіційний звіт про проведення ЄВІ / ЄФВВ у 2023 році, з яким можна ознайомитися в підрозділі «Звіти / Дані» розділу «Вступні випробування 2023 року / Вступні до магістратури».

У звіті подано матеріали щодо підготовки до проведення ЄВІ та ЄФВВ (нормативно-правове забезпечення, формування реєстраційної бази учасників),   представлено статистичні характеристики спільноти учасників, надано інформацію про мережу пунктів тестування в межах основної та додаткової сесій, а також зведені дані щодо явки учасників на іспити, подано статистичні матеріали щодо ЄВІ та ЄФВВ в розрізі різних параметрів (стать, вік учасників, регіон проходження тестування). У висновках узагальнено інформацію про деякі найважливіші характеристики цьогорічних вступних випробувань на магістерські програми.

Окрім офіційного звіту, у рубриці «Вступні до магістратури. Звіти / Дані» розміщено деперсоніфіковану інформацію про результати ЄВІ та ЄФВВ 2023 року. Вона дасть змогу експертам і аналітикам у дослідженнях якості освіти спиратися на масові, цілісні й достовірні дані.