ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ

У 2023 році для вступу на магістерські програми потрібні були результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування містило тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ. Так, було визначено кількість завдань з кожного тесту, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.

Завдання ТЗНК  було укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов  до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Блок ТЗНК складався з двох компонентів: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного. Усього було 33 завдання, з-поміж яких:

  • 10 – на заповнення пропусків у мікротексті (потрібно було доповнити речення словосполученнями / словами із запропонованих варіантів);
  • 23 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На проходження тесту було відведено 75 хвилин.

Завдання ТЗНК було оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу було нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті. Отже, за виконання всіх завдань ТЗНК можна було отримати від  0 до 33 тестових балів. 

Завантажити інформаційні матеріали у форматі PDF.

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складався з двох частин: читання і використання мови.

Тест містив усього 30 завдань, з-поміж яких:

  • 6 – на встановлення відповідності (потрібно було  дібрати заголовки до текстів / частин текстів із запропонованих варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);
  • 5 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • 19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно було доповнити речення в тексті словосполученнями / словами із запропонованих варіантів).

На проходження тесту було відведено 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів було нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку ЄВІ з іноземної мови можна було отримати від 0 до 30 балів.

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування знали після завершення роботи над ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку було переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Для отримання результату з ТЗНК за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно було набрати щонайменше 3 тестових бали, так само і з іноземної мови.