Єдиний вступний іспит

У 2024 році для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Це випробування, як і вступний іспит, містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Комп’ютерне тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — пунктах тестування.

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ, якими визначено кількість завдань з кожного тесту, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.

Блок ТЗНК складається з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного.

Тест містить 27 завдань двох форм:

  • Завдання 1–4 на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10).

У підзавданнях треба доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів. Підзавдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь, а також підтвердив / підтвердила свій вибір.

  • Завдання 5–27 з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

На проходження тесту  відведено 75 хвилин.

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів: 

  • у завданнях на заповнення пропусків у мікротексті підзавдання оцінюють в або 1 бал:

бал –якщо вказано правильну відповідь;

балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано;

  • завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в або 1 бал:

бал – якщо вказано правильну відповідь;

балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 33 бали: 10 балів за виконання завдань 1–4 (підзавдань 1–10) і 23 бали за виконання завдань 5–27.

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складається з двох частин: читання і використання мови.

Тест містить 30 запитань трьох форм:

  • Завдання на встановлення відповідності (запитання 1–6).

У завданні треба дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

  • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (запитання 7–11).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

  • Завдання на заповнення пропусків у тексті (запитання 12–30).

У завданні потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

На виконання завдань тесту відведено 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів буде нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування будуть знати після завершення роботи над тестами ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ВАРІАНТИ ЄВІ 

Реєстрація заяв на участь у ЄВІ триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажатимуть взяти участь  у єдиному вступному іспиті, здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

До 17 червня учасники, зареєстровані для участі у вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Тестування відбудеться з 24 червня до 15 липня.  З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ.

Інформацію про результати ЄВІ за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня.