Єдине фахове вступне випробування

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачала оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році для конкурсного відбору зараховували бал (бали):

  • ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) – для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
  • ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту – для вступу на спеціальність 061 «Журналістика».

У 2023 році ЄФВВ відбувалися у формі  комп’ютерних онлайн-тестів, які можна було пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном. Перелік країн і міст, де можна було пройти вступні випробування до магістратури, було завчасно оприлюднено на нашому сайті.

Завдання предметного тесту ЄФВВ було укладено відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107 для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», від 11 лютого 2022 року № 153, 154, 155, 156, 157 для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини».

Робочі групи при Міністерстві освіти і науки України розробили характеристики предметних тестів ЄФВВ. Предметні тести ЄФВВ містили 140 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких було відведено 180 хвилин. Вирізнялася структура тесту «Облік та фінанси»: 126 завдань із вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання ЄФВВ було оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу було нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з короткою відповіддю. Отже, за виконання всіх завдань можна було отримати від  0 до 140 тестових балів. 

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування могли дізнатися відразу після завершення роботи з тестом ЄФВВ. 

За таблицею переведення тестових балів, яку затвердило Міністерство освіти і науки України (додаток 5), результат було переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Наголосимо, що для отримання результату з ЄФВВ за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно було набрати щонайменше 35 тестових балів. Тобто ті учасники, які виконали правильно лише 34 або менше тестових завдання, уважалися такими, що не подолали мінімально допустимий поріг, а отже, не отримали результату за шкалою 100–200 балів.

Завантажити  PDF.

Пропонуємо потенційним магістрам ознайомитися зі зразками завдань предметних тестів. Добірки уклали робочі групи, координацією діяльності яких опікується Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

Зауважимо, що Науково-методичний центр ВФПО  в процесі підготовки та проведення ЄФВВ забезпечує: організацію навчання членів підгруп із питань педагогічного (стандартизованого) оцінювання, тестології та розроблення програм предметних тестів; відбір, організацію роботи та проведення навчання розробників завдань; організацію укладення тестових завдань та підготовку наборів тестових завдань; організацію аналізу результатів вступного випробування.