Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації

Третій етап сертифікації організовує  Державна служба якості освіти. Оприлюднює на офіційному вебсайті методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, форму експертного висновку та методичні рекомендації експертам щодо її заповнення, строки вивчення практичного досвіду учасника сертифікації.

Після завершення цього етапу учасник сертифікації отримує копію висновку з кількістю набраних балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальну суму.

У «Кабінеті учасника сертифікації» буде розміщено інформацію про набрану кількість балів за вивчення практичного досвіду. Якщо кількість балів, зазначена у «Кабінеті учасника сертифікації», не відповідатиме кількості балів, зазначеній у копії експертного висновку, учасник сертифікації протягом п’яти календарних днів із моменту оприлюднення такої інформації має право звернутися до ДСЯО з вимогою щодо усунення такої невідповідності.