УКРАЇНСЬКА МОВА

Учасники тестування виконуватимуть завдання з української мови у межах основного (обов’язкового) блоку НМТ.

Зміст завдань з української мови відповідатиме програмі ЗНО з української мови. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників тестування має цікавити лише частина «Українська мова», яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:

  • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
  • Лексикологія. Фразеологія;
  • Будова слова. Словотвір;
  • Морфологія;
  • Синтаксис;
  • Стилістика;
  • Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно, як і в тесті ЗНО з української мови. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповіді.

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань), з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності (5 завдань). Завдання з української мови оцінюватимуть  відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та  за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань  з української мови можна буде отримати від  0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української мови) учасники тестування  знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100200 балів. Для отримання результату з української мови за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше  5 тестових балів.

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційний варіант НМТ з української мови