Графік проведення ЗНО-2022
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2022
Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Докладне ознайомлення з цією інформацією допоможе виробити власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури містить 67 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 116. На виконання сертифікаційної роботи відведено 210 хвилин.

Результат виконання завдань частин 2 і 4 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та буде використано під час прийому до закладів вищої освіти (конкурсний предмет “українська мови”).
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти (конкурсний предмет “українська мова і література”).

 

Робота складається з чотирьох частин:

  • Частина 1 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
  • Частина 2 «Українська мова» містить 39 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
  • Частина 3 «Українська мова» «Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю» містить 3 завдання відкритої форми. Відповіді на ці завдання треба записати в бланку відповідей В.
  • Частина 4 «Українська мова» «Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

 

 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20, №25–52, №58–63). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А. 0 або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

 

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№21–24, №53–57).

Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив/ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю (№64–66).

Завдання має основу та передбачає надання короткої письмової відповіді учасником/цею зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей В за змістом тексту для читання, наведеним у сертифікаційній роботі.

0, 1 або 2 бали:

0 балів – відповіді не надано; 1 бал – надано неповну, часткову відповідь; 2 бали – надано повну, вичерпну відповідь.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№67).

Завдання має основу та передбачає надання розгорнутої письмової відповіді учасником/цею зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б.

 від 0 до 20 балів : теза: 0, 1 або 2 бали; аргументи: 0, 1 або 2 бали; приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали; приклад, що є випадком із життя чи історичною подією: 0, 1 або 2 бали; логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали; висновок: 0, 1 або 2 бали; орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали; лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

 

Роботу, що не відповідає темі завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, оцінюють у 0 балів.

Роботу, що написано нерозбірливо, оцінюють у 0 балів.

Роботу відкритої форми з розгорнутою відповіддю обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів

Завантажити характеристику у форматі PDF.