Графік проведення ЗНО-2021
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2021
Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Докладне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з математики (завдання рівня стандарту).

Сертифікаційна робота з математики (завдання рівня стандарту) містить 28 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 50. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–16). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А. або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№17–20). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив/ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2 або 3 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№21–26):

– структуроване завдання (№21–24) має основу та дві частини й передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав/ла, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;

– неструктуроване завдання (№25, №26) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав/ла, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

 

– структуроване завдання

0, 1 або 2 бали: 1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано;

– неструктуроване завдання

0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№27, №28). Завдання має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б навів/ела усі етапи розв’язання й обґрунтував/ла їх, зробив/ла посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував/ла розв’язання задачі рисунками, графіками тощо. №27 оцінюють у 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів;

№28 оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Результат виконання всіх завдань буде зараховано ЛИШЕ як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та вивчали математику на рівні стандарту

Під час прийому до закладів вищої освіти результат виконання завдань сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) використано не буде

Завантажити характеристику у форматі PDF.