Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з історії України визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Докладне ознайомлення з цією інформацією допоможе виробити власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Сертифікаційна робота з історії України містить 60 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 94. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Результат виконання завдань частини 1 буде зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти. 
Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти.

Робота має  дві частини:

  • Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити та записати в бланку відповідей А.
  • Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити та записати в бланку відповідей А.

 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–23*, 31–53).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А.

або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (24–26*, 54–56).

Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив/ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до

 

0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення правильної послідовності (27*, 28* і 57, 58).

Завдання має основу та перелік подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив/ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

0, 1, 2 або 3 бали:

3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; бали, якщо вказано першу й останню події; 1бал, якщо вказано або першу, або останню подію; балів – за будь-яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (29*, 30* і 59, 60).

Завдання має основу та сім варіантів відповіді, позначених цифрами, з яких лише три правильні. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав/ла й записав/ла три відповіді (цифри) у бланку відповідей А.

0, 1, 2 або 3 бали:

1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано.

Порядок написання цифр значення не має.

* – завдання з історії України, результат виконання яких буде зараховано як результат державної підсумкової атестації

Завантажити характеристику у форматі PDF.