Результати НМТ

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів розміщено в персональних кабінетах учасників тестування у вкладці «Результати» 28 червня 2023 року. Крім того, тут доступна опція формування інформаційної картки.

Результати додаткової сесії було оприлюднено до 29 липня 2023 року. Проте одразу після тестування учасник / учасниця знав / знала не тільки кількість набраних ним / нею тестових балів за правильно виконані завдання тесту з кожного навчального предмета, а й мав/мала змогу зорієнтуватися в тому, якими є його / її результати для вступу за шкалою 100200 балів. 

У допомогу були Таблиці переведення тестових балів в оцінку за шкалою 100–200 балів, які раніше затвердило Міністерство освіти і науки України. Так, аби отримати 100 балів з певного предмета, потрібно було набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання завдань тесту із цього предмета.

Після проведення відповідних сесій НМТ УЦОЯО передав дані до ЄДЕБО. Таким чином результати випробувань стали доступними в кабінеті вступника. Окрім цього, на сайті ЄДЕБО є можливість перевірити достовірність сертифіката національного мультипредметного тесту. Відповідний сервіс доступний за цим посиланням. Для пошуку треба зазначити номер і рік сертифіката, а також прізвище та ім’я його власника.

Якщо  потрібно подати оригінал документа до закордонного закладу освіти, учасник може замовити витяг з відомостей результатів НМТ.

Для отримання витягу учасник НМТ має подати до Українського центру оцінювання якості освіти (вул. Володимира Винниченка, 5,  м. Київ, 04053 або на e-mail:  org@testportal.gov.ua):

  • заяву;
  • копію документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у ЗНО / НМТ (якщо неможливо зробити копію реєстраційного документа через те, що його немає, подають копію іншого документа, що посвідчує особу).

На копіях документів, які подають для виготовлення витягу, мають бути: 

  • напис про засвідчення документа, який складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), 
  • особистий підпис учасника, його ініціали та прізвище (у разі оформлення заяви щодо виготовлення витягу законним представником учасника ЗНО/НМТ — особистий підпис законного представника, його ініціали, прізвище), 
  • дата засвідчення копії.

Заяви щодо витягу буде розглянуто в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Виготовлення та видавання витягів здійснює Український центр оцінювання якості освіти на безоплатній основі.

Нагадаємо, що для всіх спеціальностей встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів містилася в додатку 7 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.