Процедура реєстрації

У 2024 році участь у сертифікації зможуть узяти не більше 1500 учителів початкової школи, по 1000 вчителів математики та української мови і літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової середньої освіти, а також не більше 500 учителів навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство».

Щоб охопити всі регіони України, МОН наказом  від 01.12.2023 № 1464  визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів).

Відповідно до зазначеного наказу реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації триватиме з 15 до 30 січня й проходитиме у два етапи:

 • основний (15–25 січня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
 • додатковий (26–30 січня) – у межах загальної граничної кількості.

Реєстрацію для проходження сертифікації може бути припинено достроково, якщо сформують картки-заяви:

 • 1500  учителів початкових класів;
 • 1000 вчителів математики;
 • 1000 вчителів української мови і літератури;
 • 500 учителів навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство».

Педагогічні працівники, які мають документ про успішне проходження сертифікації у 2022–2023 роках або не змогли 2023 року успішно пройти хоча б один з етапів сертифікації (набрали менше ніж 60 % максимальної кількості тестових балів за підсумками незалежного тестування, не подали результатів самооцінювання власної педагогічної майстерності чи подали їх із порушенням строку чи форми, набрали меншу кількість балів за мінімально достатню для отримання сертифіката за результатами експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації), не мають права брати участь у сертифікації 2024 року. Цю норму визначено п. 5 ст. 49 Закону України про «Повну загальну середню освіту», який набув  чинності 18 березня 2020 року.

1.Ознайомитися з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (далі — Положення).

2. Підготувати необхідні документи:

 • копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, — копію сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки);
 • довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник.

3. Створити й оформити реєстраційну картку-заяву, скориставшись спеціальним сервісом (стане доступним 15 січня о 00:01).

Потенційним учасникам сертифікації радимо не створювати реєстраційної картки, якщо вони: 1) не планують брати участь у сертифікації; 2) не планують завершити процедуру реєстрації надсиланням документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Щоб зареєструватися для проходження сертифікації, необхідно в рубриці «Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)» натиснути на кнопку «Реєстрація». Перейшовши на сторінку реєстрації, потрібно:

 • уважно зазначити дані в реєстраційній формі;
 • згенерувати бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукувати його;
 • заповнити власноруч заяву, зазначивши в ній бажання взяти участь у сертифікації, підтвердивши факт ознайомлення з Положенням і засвідчити заяву особистим підписом.

Якщо буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно з квотою учасників сертифікації, установленою МОН програма не даватиме можливості створити реєстраційну картку-заяву.

4. Сформувати комплект із таких реєстраційних документів:

1) оформлена реєстраційна картка-заява;

2) копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;

3) копія одного з таких документів:

 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

4) довідка із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник (відповідно до категорії учасника сертифікації):

Важливо! Під час оформлення та видавання довідки керівнику закладу освіти варто послуговуватися відповідним зразком та зазначати всю необхідну інформацію. Зауважуємо, що неналежно оформлена довідка може стати причиною відмови в реєстрації, зокрема, якщо:

 • інформація, зазначена в довідці, не збігається з відповідною інформацією в реєстраційній картці-заяві (зазначено інше прізвище, ім’я або по батькові (за наявності), ніж в інших реєстраційних документах, а копії документа, що підтверджує причину розбіжності в персональних даних, не надано);
 • немає інформації про педагогічного працівника, а саме прізвища, та/або імені, та/або по батькові (за наявності), та/або назви посади (з підтвердженням того, що ця посада є основним місцем роботи), та/або загального стажу педагогічної діяльності, та/або стажу роботи на займаній посаді, та/або спеціальності (за дипломом), та/або кваліфікаційної категорії, та/або педагогічного звання (за наявності);
 • у довідці із закладу освіти не зазначено номера, дати видавання та/або немає підпису керівника;
 • у довідці із закладу освіти надано неповну інформацію про педагогічного працівника, передбачену Положенням;
 • у довідці із закладу освіти зазначено, що педагогічний працівник має стаж педагогічної роботи менше двох років;
 • довідка із закладу освіти містить інформацію про те, що педагогічний стаж працівника менше двох років;
 • довідка із закладу освіти не підтверджує інформації про те, що займана посада є основним місцем роботи педагогічного працівника;
 • довідка із закладу освіти не містить інформації про фах, за яким працює педагогічний працівник;
 • фах / посада, зазначений / зазначена в довідці із закладу освіти, не відповідає жодній із категорій педагогічних працівників, визначених у підпункті 1 пункту 4 наказу МОН від 01 грудня 2023 року № 1464.

Також слід уважно заповнювати реєстраційну картку-заяву, через неточності в якій також може бути відмовлено в реєстрації, а саме, коли:

 • у реєстраційній картці-заяві немає власноруч написаного тексту заяви / у тексті заяви не засвідчено бажання взяти участь у сертифікації та/або немає підпису заявника;
 • у реєстраційній картці-заяві зазначено «відмова від прийняття реєстраційного номера», проте надано копію сторінки / боку паспорта, де зазначено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • у реєстраційній картці-заяві зазначено РНОКПП, проте подано копію документа, де зазначено про відмову від РНОКПП:
 • серія (за наяаності), та/або номер документа, що посвідчує особу, не збігаються з даними, зазначеними в реєстраційній картці-заяві;
 • інформація про прізвище, та/або ім’я, та/або по батькові (за наявності), та/або назву посади, та/або загальний стаж педагогічної діяльності, та/або стаж роботи на займаній посаді, та/або спеціальність (за дипломом), та/або кваліфікаційну категорію, та/або педагогічне звання, зазначена в довідці із закладу освіти, не збігається з відповідною інформацією, зазначеною в реєстраційній картці-заяві.

Може бути відмовлено також у разі:

 • ненадання одного або кількох реєстраційних документів;
 • подання реєстраційних документів пізніше строку, відведеного для реєстрації.

Пам’ятайте! У разі потреби необхідно надати копію свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

На копіях документів необхідно написати «Згідно з оригіналом» (без лапок), поставити підпис, зазначити свої ініціали та прізвище й дату засвідчення копії.

5. Надіслати комплект документів рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Дату подання реєстраційних документів визначатимуть за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті. Усі документи для вчителів усіх категорій мають бути надіслані не пізніше 30 січня.

6. Отримати повідомлення учасника сертифікації.

Регіональний центр оцінювання якості освіти надішле рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та PIN-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Регіональний центр оцінювання якості освіти може відмовити в реєстрації для участі в сертифікації через:

 • ненадання документа(-ів), що підтверджує(-ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 • надання недостовірної інформації;
 • неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не мала права на проходження сертифікації (зокрема, може бути відмовлено вчителю математики чи української мови і літератури, який  працює за фахом «Математика» чи «Українська мова», «Українська література», але не забезпечує реалізації нового Державного стандарту на першому циклі базової середньої освіти з відповідного предмета);
 • надання / надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;
 • наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років.

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі в сертифікації та надіслати рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою або доставити нарочно до відповідного регіонального центру письмову заяву (у довільній формі) чи її скановану копію, до якої потрібно додати копію (скановану копію) документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має надійти до регіонального центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування.