ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ НА НМТ

У межах додаткового періоду (5-12 червня) здійснювали реєстрацію осіб, які:

 • реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ;
 • не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;
 • за рішенням судів перебували в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Особи, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ, мали у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, доопрацювати надані ними під час реєстрації для участі в основній сесії НМТ інформацію та/або копії документів.

Особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мали після створення персонального кабінету додатково завантажити копії заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, документа, що підтверджував причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику / вступниці потрібно було самостійно за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО та виконати в ньому такі дії:

1) унести особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),  номери контактних телефонів та адресу електронної пошти, категорію випускник поточного року або випускник минулих років) й інформацію щодо участі в НМТ.

Обов’язковим етапом під час заповнення реєстраційної форми був вибір із запропонованих переліків навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник / вступниця  бажав / бажала пройти тестування, та населеного пункту в Україні або за кордоном, де він /вона  перебував / перебувала в дні проведення НМТ, – цю інформацію було використано для розподілу учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами. Випускники поточного навчального року, крім цього, мали вибрати із переліку свій заклад освіти.

Навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ, – українська мова та математика, – були автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож вступникові потрібно було вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна було, адже НМТ був цілісним (складався з двох блоків, до яких входили три предмети), відтак реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів була неможлива.

Після заповнення реєстраційної форми необхідно було підтвердити зазначені дані.

2) завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів:

 • паспортного документа або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснювалася реєстрація для участі в НМТ;
 • документа, що підтверджував інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджувала, що особа завершувала здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для  випускників 2023 року), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
 • документа, що підтверджував внесену інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

У разі відсутності з поважної причини (викрадення, втрата тощо) документа, що підтверджував інформацію про освіту, для реєстрації на НМТ могло бути використано Виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи, яку можна було сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за покликанням.

Інформаційні матеріали щодо реєстрації можна завантажити у форматі PDF.

За потреби додати копії:

 • свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких були розбіжності в персональних даних);
 • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подавали документи, оформлені іноземною мовою);
 • документа, що підтверджував причину невнесення інформації про РНОКПП;
 • документа, що підтверджував причину, яка унеможливлювала участь в основних сесіях НМТ.

Важливо! Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ завантажував в персональному кабінеті, повинна була бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно було бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні мав бути розбірливим і вільно читатися.

Якщо особа не надавала ті чи ті копії документів або надавала копії, що не відповідали вимогам, то їй було відмовлено в реєстрації.

3) підтвердити бажання взяти участь у НМТ.

4) надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

За результатами обробки інформації та відповідних копій документів, наданих вступником / вступницею, регіональний центр приймав одне з таких рішень:

 • підтвердити реєстрацію вступника для участі в НМТ;
 • повідомити вступнику про потребу в доопрацюванні наданої ним інформації та/або копій документів;
 • відмовити вступнику в реєстрації для участі в НМТ.

Для учасників НМТ, які вказали на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій, після підтвердження реєстрації регіональний центр також приймав рішення про його допуск / недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ. 

5) сформувати Сертифікат НМТ 2023 року

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат. Його вступник / вступниця мав / мала змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром його / її реєстрації для участі в НМТ. Ця функція ставала доступною через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Вступники / вступниці, які мали намір пройти НМТ, але не могли зареєструватися в установленому порядку, повинні були в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру за місцем проживання (перебування).

У разі потреби за консультацією та/або технічною допомогою з питань реєстрації вступник / вступниця міг / могла звернутися до пункту реєстрації.

Якщо студент / студентка коледжу у 2023 році завершував / завершувала здобуття повної загальної середньої освіти, бажав / бажала продовжувати навчання в тому ж закладі освіти і не планував / не планувала вступати до університету, то проходити НМТ йому / їй було необов’язково. Оскільки державну підсумкову атестацію було скасовано, результати НМТ 2023 року використовувалися лише для вступу до закладів вищої освіти.

Відмова в реєстрації для участі в НМТ

Вступнику / вступниці могло бути відмовлено в реєстрації для участі в НМТ на підставі:

 • надання недостовірної інформації;
 • ненадання копій документів або надання копій документів, які не відповідали вимогам законодавства;
 • неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку;
 • ненадання копії заяви та/або копії документа, що підтверджував причину неможливості реєстрації НМТ під час основного періоду.

У разі прийняття рішення про відмову вступнику / вступниці в реєстрації для участі в НМТ у його / її персональному кабінеті розміщували відповідне повідомлення із зазначенням причини відмови.