Підготовка до ЄВІ/ЄФВВ

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом МОН №411 від 28.03.2019 . Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  передбачає виконання завдань двох тестів: із загальних навчальних компетентностей та предметного.

Із затвердженими програмами ЄФВВ можна ознайомитися на сайті МОН.

Витяги із специфікацій щодо загальних характеристик предметних тестів ЄФВВ розміщено за посиланням.

Цьогоріч суттєво розширено сферу застосування єдиного фахового вступного випробування до магістратури з використанням технологій ЗНО. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» відбуватиметься  за результатами єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями вступники подаватимуть результати ЄВІ.

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, 2022 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати єдиного вступного іспиту 2020-2022 років. ЄФВВ – 2022 року.