ОСНОВНЕ ПРО МАГІСТЕРСЬКІ ВИПРОБУВАННЯ

Для охочих вступати до магістратури у 2023 році проводили єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачала оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднувала тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році для конкурсного відбору зараховували бал (бали):

  • ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) – для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
  • ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту – для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»;
  • ЄВІ (2023 року), фахового іспиту – для вступу на інші спеціальності.

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ тривала з 8 до 31 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажали взяти участь  у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та/або  єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) здійснювали приймальні комісії закладів вищої освіти.

Завантажити інформаційні матеріали у форматі PDF.

Для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно було складати єдиний вступний іспит (ЄВІ).  Тож у заяві-анкеті  потенційного магістра обов’язково мало бути зазначено назву цього тестування.

Тим, хто планував вступати на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», окрім ЄВІ, потрібно було також вказати ще одне вступне випробування ー ЄФВВ.

Зрозуміло, що той, хто планував вступати на спеціальність 053 «Психологія» чи 054 «Соціологія», мав проходити відповідний предметний тест ЄФВВ ー «Психологія та соціологія».

Тоді як вступник, який вибрав спеціальність 051  «Економіка» або 292  «Міжнародні економічні відносини», мав указати в реєстраційній картці-заяві саме предметний тест з економіки та міжнародної економіки.

Тест з обліку та фінансів мав вибрати з переліку та пройти той, хто планував вступати на спеціальності цього спрямування (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»).

А тест з управління та адміністрування потрібен був для вступу на спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво та торгівля».

Для тих, хто вибрав магістерську програму 052 «Політологія» або 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», обов’язковим був предметний тест ЄФВВ з політології та міжнародних відносин.

А для магістерських програм 081 «Право», 293 «Міжнародне право» предметним тестом ЄФВВ для вступу був тест із права та міжнародного права.

Зауважимо: Порядком визначено, що для вступу на магістерську програму 281 «Публічне управління та адміністрування» вступник міг вибрати будь-який тест із переліку предметних тестів ЄФВВ  ー за власним бажанням.

Водночас, якщо вступник планував подати документи для вступу на кілька різних магістерських програм, то йому потрібно було вибрати з переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. Проте варто було пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діяло правило: не можна було вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.

Знайти потрібну інформацію щодо вступу можна в додатку 8 до головного документа для потенційних магістрів 2023 року ー Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

ЄВІ, який у попередні роки був випробуванням з іноземної  мови, у 2023 році поєднував два окремі тести.

Для успішного складання ЄВІ потрібно було виконати завдання двох блоків: іноземної мови і тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Приклади тестів з іноземної мови минулих років можна знайти на нашому вебсайті.

Завдання ТЗНК  було укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов  до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Раніше ТЗНК використовували виключно для вступу на магістерські програми 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Приклади цього тесту можна знайти тут. Проте відтепер показати набуті упродовж років навчання компетентнісні навички мали всі охочі вступити до магістратури.

Зауважимо, що ТЗНК був універсальним. Він не відрізнявся предметним компонентом залежно від спеціальності. Тобто і біологи і, до прикладу, філологи виконували однакового штибу завдання, які перевіряли загальні навички логіко-комунікативного й аналітичного спрямування.

10 травня 2023 року в прямому етері було представлено оптимальну стратегію виконання завдань кожного компоненту ТЗНК. Радимо вступникам переглянути цей вебінар, а також ознайомитися з демонстраційним варіантом тесту.