Характеристика тесту незалежного тестування

У характеристиці тесту  визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, подано типи завдань, уміщених до тесту, наведено схему нарахування тестових балів та зазначено орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування.

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкової школи, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2022 року № 294.

Загальна кількість завдань тесту – 100. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 100. На виконання тесту відведено 180 хвилин.

 

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці.

Розділ /підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань
Управління освітнім процесом 10 %
Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.: 76 %
– комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови 9 %
– система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти 29 %
– методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти 32 %
– цифрове середовище та цифрові технології в освітньому процесі 6 %
Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 2%
Організація освітнього середовища 12 %

 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-100).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця незалежного тестування вибрав/ла і позначив/ла відповідь у бланку відповідей А

0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано

 

Завантажити характеристику тесту у форматі PDF.