Графік проведення ЗНО-2022
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2022
Критерії оцінювання

Цей розділ містить загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики.

 

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року

Кількість балів, отриманих за виконання завдань 30 (з алгебри і початків аналізу), 31 (з геометрії), 32 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання і правильності відповіді.

Загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань із розгорнутою відповіддю:

– розв’язання має бути математично грамотним і повним;

– методи розв’язання, форми його запису й форми запису відповіді можуть бути різними; якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише одним способом;

– за розв’язання завдання, у якому обґрунтовано отриману правильну відповідь, виставляють максимальну кількість балів;

– під час виконання завдання можна використовувати без доведення і посилань будь-які математичні факти та твердження, які є в підручниках і навчальних посібниках, із переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і науки України.

 

Завдання 30 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу оцінюють за критеріями, як наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Зміст оцінювання Бали
Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

6
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано недостатньо / Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді / Отримана відповідь може бути неправильною або неповною

5
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною

4
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною, або неповною, або розв’язано правильно лише частину завдання

3
У правильній послідовності розв’язування пропущено деякі етапи.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальше розв’язування. Отримана відповідь неповна або неправильна

2
У послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язано не повністю

1
Учасник/ця не приступив до розв’язування завдання, або записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

Завдання 31 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з геометрії оцінюють за критеріями, як наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Зміст оцінювання Бали
Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання

4
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Рисунка немає / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

3
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка немає / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язано правильно лише частину завдання)

2
У правильній послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язано не повністю

1
Учасник/ця не приступив до розв’язування завдання, або записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

Завдання 32 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу оцінюють за критеріями, як наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Зміст оцінювання Бали
Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

6
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано недостатньо / Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді / Отримана відповідь може бути неправильною або неповною

5
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною

4
Наведено логічно правильну послідовність розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки, або описки в обчисленнях, або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною, або розв’язано правильно лише частину завдання

3
У правильній послідовності розв’язування пропущено деякі етапи.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальше розв’язування. Отримана відповідь неповна або неправильна

2
У послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Отримана відповідь неправильна, або завдання розв’язано не повністю

1
Учасник/ця не приступив до розв’язування завдання, або записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

Завдання, на яке надано правильну відповідь, але розв’язання не наведено, оцінюють у 0 балів.

Завдання, розв’язання якого не відповідає умові, оцінюють у 0 балів.

 

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.