БІОЛОГІЯ

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати третім предметом біологію.

Зміст завдань тесту НМТ з біології  відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі  біології:

  • Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;
  • Закономірності спадковості і мінливості;
  • Біорізноманіття;
  • Організм людини як біологічна система;
  • Основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності (4 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

Завдання з біології оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів – за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих. Отже, за виконання завдань з біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів.

Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з біології) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Для отримання результату з біології за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 5 тестових балів. 

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційний варіант НМТ з біології.