Апеляції

У Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, передбачено можливість подання учасниками апеляційних заяв щодо:

  • порушення процедури проведення вступного випробування, що може вплинути на об’єктивність результатів вступного випробування;
  • результатів вступного випробування.

Апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання учасник має право подати у разі виявлення порушення процедури проведення ЄФВВ та/або ЄВІ.

Такими порушеннями можуть бути, наприклад, неправильний відлік часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, дії або бездіяльність працівників пункту тестування, що негативно вплинули на якість виконання тесту тощо.  Апеляційну заяву щодо порушення процедури треба подати через уповноважену особу Українського центру в день проведення тестування в пункті зовнішнього оцінювання до виходу з нього.

Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури здійснюють регламентні комісії. Розгляд цих заяв здійснюється протягом 3 робочих днів із дня проведення вступного випробування.


У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів ЄФВВ та/або ЄВІ вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до Українського центру.

В апеляційній заяві щодо результатів вступних випробувань має бути зазначено бажання вступника щодо повторного визначення результатів за виконання завдань певного блоку ЄФВВ та/або ЄВІ, яке засвідчується його особистим підписом.

Апеляційну заяву радимо надсилати рекомендованим листом за адресою: вул. Володимира Винниченка 5, м. Київ, 04053 (із поміткою «Апеляційна комісія УЦОЯО»).

У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань поштовим зв’язком дату подання визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснює апеляційна комісія протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюється технічна перевірка виконання завдань для встановлення правильності визначення результатів вступного випробування під час автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей та персоналізації роботи.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на веб-сайті Українського центру.

Після прийняття апеляційною комісією рішення за результатами розгляду поданих заяв, але не пізніше ніж через три робочі дні рішення апеляційної комісії розміщуються на інформаційних сторінках «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» у вигляді витягу з протоколу в електронному вигляді, засвідченого кваліфікованим електронним підписом голови апеляційної комісії з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».