Критерії оцінювання

Цей розділ містить загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики.

 

На даний час в розділі розміщена інформація, що була актуальна під час проведення ЗНО у 2017 році. Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю на 2018 рік будуть розміщені орієнтовно 5 жовтня.

 

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики

Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 31 (з алгебри і початків аналізу), 32 (з геометрії) і 33 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання й правильності відповіді.

Загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань з розгорнутою відповіддю:

  •  розв’язання має бути математично грамотним і повним;
  • методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними; якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише одним способом;
  • за розв’язання завдання, у якому обґрунтовано отриману правильну відповідь, виставляється максимальна кількість балів;
  • під час виконання завдання можна використовувати без доведення й посилань будь-які математичні факти та твердження, які містяться в підручниках і навчальних посібниках, що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і науки України.

У таблиці 1 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу.

Таблиця 1

Зміст оцінювання Бали
Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

4
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

3
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

2
У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1
Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

 

У таблиці 2 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з геометрії.

Таблиця 2

Зміст оцінювання Бали
Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання

4
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Рисунка немає / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

3
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка немає / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

2
У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1
Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

У таблиці 3 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу.

Таблиця 3

Зміст оцінювання Бали
Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

6
Отримано правильну відповідь.

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді / Отримана відповідь може бути неправильною

5
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною

4
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

3
У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неповною або неправильною

2
У послідовності ходу розв’язування є лише деякі етапи розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1
Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

Завдання, на яке надано правильну відповідь, але розв’язання не наведено, оцінюється в 0 балів. Завдання, розв’язання якого не відповідає умові, оцінюється в 0 балів.

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.

 

Завантажити критерії оцінювання з математики попередніх років: