Загальна характеристика національного мультипредметного тесту

У характеристиці національного мультипредметного тесту визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до тесту, наведено схему нарахування тестових балів.

Національний мультипредметний тест містить три блоки:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України.

Загальна кількість завдань національного мультипредметного тесту – 60. Кожен блок містить по 20 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Максимальна кількість балів, що можна набрати, правильно виконавши всі завдання національного мультипредметного тесту з блоку

  • українська мова, – 35;
  • математика, – 30;
  • історія України, – 35.

Зміст національного мультипредметного тесту визначено Програмами зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури (частина «Українська мова»), історії України (розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ століття) здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696, Програмою зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Украйни від 04 грудня 2019 року № 1513.

Типи завдань  НМТ та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання  Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Блоки: українська мова 1–4; історія України 1–15.

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

Блоки: українська мова 5–15; математика 1–14.

Завдання має основу та п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

0 або 1 бал: бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»).

Блоки: українська мова 16–20; історія України 16–20.

Завдання має основу та інформацію, позначену цифрами і буквами. Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами (цифри від 1 до 4) та буквами (букви від А до Д). Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

Блок: математика 15–18.

Завдання має основу та інформацію, позначену цифрами і буквами. Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами (цифри від 1 до 3) та буквами (букви від А до Д). Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

блоки українська мова й історія України: 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

 

блок математика: 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Блок: математика 19–20.

Завдання має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав/ла, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь і підтвердив/ла її.

0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

 

Під час виконання завдань блоку з математики кожному учаснику тестування буде надано можливість користуватися довідковими матеріалами в електронному вигляді та паперовою чернеткою. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряють і до уваги не беруть.

Завантажити характеристику національного мультипредметного тесту у форматі PDF.