Загальна характеристика МТНК

У характеристиці магістерського тесту навчальної компетентності визначено структуру тесту час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів.

Зміст магістерського тесту навчальної компетентності визначено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Загальна кількість завдань тесту – 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання блоку, – 33. На виконання блоку відведено 75 хвилин.

Тест має два блоки:

  • блок «Вербально-комунікативний компонент» містить 18 завдань.
  • блок «Логіко-аналітичний компонент» містить 15 завдань.

 

Типи завдань блоку МТНК та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання на заповнення пропусків у мікротексті (№1-10)

У завданні запропоновано доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/-ця тестування вибрав/-ла, позначив/-ла відповідь, а також підтвердив/-ла свій вибір

або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь;

балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№11-33)

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/-ця тестування вибрав/-ла, позначив/-ла відповідь, а також підтвердив/-ла свій вибір

0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано

Завантажити характеристику блоку МТНК у форматі PDF.